Dezynfekcja, odkażanie. Co to jest? Jak i czym dezynfekować, odkażać? Jakie stosować metody?

Udostępnij na:

     Dezynfekcja polega na wykonywaniu czynności, mających zmniejszyć liczbę bakterii i innego rodzaju drobnoustrojów w określonym miejscy. Dezynfekcja ma za zadanie zniszczyć mikroorganizmy, ale niekiedy nie usuwa form przetrwalnikowych. Odkażany materiał może, ale nie zawsze jest jałowy. Dezynfekcji poddawane są przedmioty i powierzchnie użytkowe, szczególnie przedmioty, których używają niemowlęta i małe dzieci, a także stanowiska i narzędzia pracy w zakładach przemysłu spożywczego i lokalach gastronomicznych. Efekty odkażania są różne, w zależności od tego z jakimi drobnoustrojami mamy do czynienia, a także jakich środków używamy. Ponadto ważny wpływ na powodzenie odkażania ma także środowisko, w którym wykonujemy dezynfekcję.

Metody wykonywania dezynfekcji

     Dezynfekcję można wykonać stosując metody chemiczne lub fizyczne. W przypadku pierwszego typu, zastosowanie znalazły wszelkie alkohole, aldehydy, fenole, związki metali ciężkich, kwasy, zasady i utleniacze. Sukces dezynfekcji środkami chemicznymi zależy od długości czasu działania i stężenia preparatów odkażających. Podczas odkażania środkami chemicznymi, zwłaszcza jeśli chodzi o powietrze, należy zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza, ponieważ od tego zależy czy będą one działać tak jak powinny. Z kolei metody fizyczne to przede wszystkim zastosowanie pary wodnej i promieniowania. Para wodna używana do odkażania musi mieć temperaturę około stu stopni Celsjusza i zmniejszone ciśnienie. Z reguły używa się jej do dezynfekcji wyposażenia sanitarnego. Do odkażania powietrza i powierzchni znajdujących się na otwartej przestrzeni stosuje się promienie UV o długości fali 256 nanometrów.

Jak wykonać dezynfekcję w domu?

     Czasem dezynfekcji trzeba poddać naczynia i inne przedmioty użytkowe. Najlepiej zastosować wówczas znane nam środki chemiczne o właściwościach odkażających, a mianowicie chlor, jodynę lub czwartorzędowe związki amonowe. Na wstępie powinno się utworzyć mieszankę dezynfekującą i upewnić się, czy produkt zawiera instrukcję wykorzystania do odkażania przyborów i urządzeń kuchennych. Należy postępować według zaleceń producenta. Kolejnym krokiem jest zbadanie stężenia otrzymanej mieszanki, za pomocą dołączonego zestawu testowego. Jeśli stężenie będzie zbyt słabe, trzeba dodać środków chemicznych, zaś w przypadku zbyt wysokiego stężenia roztworu, trzeba rozcieńczyć go wodą. Mieszanki należy użyć do odkażenia np. garnków, patelni i naczyń oraz desek do krojenia i innych przyborów kuchennych. Aby wykonać dezynfekcję powinno się umyć je w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie wypłukać je w czystej wodzie. Kolejnym etapem jest zdezynfekowanie wykonaną na wstępie mieszanką. Należy je następnie odłożyć na suszarkę znajdującą się nad zlewem kuchennym, albo do zmywarki do naczyń, aby wyschły.

     W przypadku odkażania blatów kuchennych, stołów i innych urządzeń, należy je najpierw umyć gorącą wodą z płynem do czyszczenia, następnie przetrzeć czystą, mokrą szmatką i zdezynfekować. Do dezynfekcji można użyć rozpylacza lub szmatki. Jeśli mieszanka dezynfekująca nie zostanie w pełni wykorzystana, można ją wykorzystać do kolejnej dezynfekcji, niemniej jednak trzeba mieć na uwadze to, że wszystkie roztwory odkażające mogą stracić moc z biegiem czasu. Aby działały skutecznie, muszą być czyste i mieć odpowiednie stężenie. Przed każdym odkażaniem należy zatem sprawdzać ich stężenie za pomocą zestawu testowego.