Szybkie czytanie. Jak nauczyć się szybko czytać?

     Czytanie jest rozrywką tylko wówczas, gdy sami wybieramy książkę i czytamy to, co lubimy. W szkole i na studiach jesteśmy jednak zmuszani do czytania nudnych podręczników i literatury popularno-naukowej. Ślęczenie nad książkami godzinami to nie jest zbyt atrakcyjne zajęcie. Z opresji może nas wybawić umiejętność szybkiego czytania, którą można wypracować, poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń. Ważne jest to, aby stopniowo zwiększać trudność ćwiczeń, ponieważ w przeciwnym razie nie przyniosą one efektów. Ponadto zaprzestanie ćwiczeń powoduje, że tempo czytania wraca do początkującego poziomu.

Regresja

     Regresja jest jedną z najważniejszych przeszkód, które uniemożliwiają zwiększenie szybkości czytania. Polega ona na tym, że czytający powraca wzrokiem do przeczytanych fragmentów tekstu. Powodem jest brak koncentracji na czytanym tekście. Aby zlikwidować tę wadę, powinno się czytać ze wskaźnikiem. Podczas czytania należy przesuwać regularnie i płynnie palec lub ołówek i podążać za nim wzrokiem. Ćwiczenia tego typu nie tylko pozwalają na zwiększenie tempa czytania, ale także na lepsze rozumienie czytanego tekstu.

Antycypacja

     Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się analizą i badaniami nad technikami nauki szybkiego czytania, sposobem na zwiększenie tempa czytania jest wyrobienie sobie nawyku przewidywania, czyli antycypacji. Polega ona na tym, że osoba czytająca nie skupia swojej uwagi na wszystkich słowach, nie czyta całości tekstu, lecz zwraca uwagę na część zdania, a reszty zdania się domyśla. Ćwiczenie, które pozwala ukształtować nawyk antycypacji, polega na czytaniu tekstu, na którym widnieją plamy, zakrywające niewielkie fragmenty zdań.

Czytanie selektywne

     Czytanie selektywne, innymi słowy wybiórcze, polega na tym, że czytelnik powinien skupiać swoją uwagę jedynie na słowach kluczowych, najważniejszych, od których zależy sens zdania, a pomijać te mniej istotne. Czytanie całości tekstu powoduje, że czytelnik skupia się na każdym ze słów. To nie tylko sprawia, że tempo czytania jest wolniejsze, ale powoduje także znacznie mniejsze rozumienie czytanego tekstu. Czytanie wybiórcze jest zatem bardziej efektywne.

Pole widzenia

     Pole widzenia ma również duży wpływ na szybkość czytania. Należy pracować nad jego poszerzeniem, wykonując proste ćwiczenia, polegające na odczytywaniu zlepek liter i cyfr, patrząc na jeden punkt znajdujący się pośrodku, poniżej ciągu liczb i liter. Stopniowo należy tworzyć coraz bardziej skomplikowane i długie ciągi, dzięki czemu pole widzenia będzie się poprawiać. Nie ukrywam, że ta umiejętność jest przydatna nie tylko jeśli chodzi o czytanie.