Cesja praw z ubezpieczenia. Co to jest? Zastosowanie.

     Cesja praw z ubezpieczenia jest to zapis na umowie ubezpieczenia, który powiązany jest z umową kredytową.

     Jego celem jest przeniesienie praw wnikających z umowy danego ubezpieczenia na określony bank. W ten sposób bank zabezpiecza się, jeżeli z daną nieruchomością coś się stanie, a więc jeśli ulegnie spaleniu, zawaleniu, czy zniszczeniu. W takim przypadku, dana ubezpieczalnia, z którą bank ma podpisaną umowę ubezpieczeniową, daje bankowi wszystkie pieniądze. Jest to więc wypłata odszkodowania na rzecz banku.