Firma na własny rachunek. Jak założyć? Czy warto?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu. Nie dzieli się zyskiem, ale z drugiej strony nie dzieli się też żadnymi obowiązkami.

Jednoosobowa firma może działać elastycznie, co ceni sobie wiele osób. Poza tym przedsiębiorca samodzielnie rozporządza majątkiem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca jest też osobiście odpowiedzialny za opłacanie danin publicznych oraz zobowiązania względem konsumentów i kontrahentów. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu obrotów można przekształcić je w spółkę. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić firmę w spółkę kapitałową. Nie ma przy tym konieczności zamknięcia starej firmy i otworzenia nowej.

Czy warto?

Motywem do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jest pragnienie wypróbowania własnych możliwości, albo brak możliwości znalezienia zatrudnienia. Osoby samozatrudnione są w lepszej sytuacji na rynku, ponieważ pracodawcy chętniej zawierają z nimi umowy. Nie muszą płacić za nich składek do ZUS-u, ani podatków. Forma zatrudnienia w formie nawiązania współpracy z jednoosobową firmą jest bardziej opłacalna.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu sama decyduje o tym, kiedy pracuje i dla kogo.Można pracować dla różnych firm, albo poszukać lepszych ofert i sukcesywnie zwiększać zysk. Poza tym, jednoosobowy przedsiębiorca może zaoszczędzić na podatkach poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niektóre wydatki ponoszone w związku z pracą.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG – 1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, GUS i US. Zanim przystąpisz do rejestracji przygotuj niezbędne informacje:
– dane firmy
– adres działalności
– data rozpoczęcia działalności
– sposób i miejsce opodatkowania
– kod klasyfikacji odpowiadający rodzajowi działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
Nastepnie należy wypełnić formularz (wniosek CEIDG – 1). Wymagany jest podpis elektroniczny. Można „podpisać” formularz korzystając z profilu zaufanego.

zakladanie_firmyWizyta w urzędzie skarbowym jest konieczna w razie zakładania spółki cywilnej, a także w przypadku rejestrowania się jako podatnika VAT. Należy wykorzystać formularz VAT – R. W ciągu tygodnia od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić się do zakładu ubezpieczeń jako ubezpieczony. Jeżeli prowadzona działalność jest jedynym źródłem dochodów konieczne jest wypełnienie druku ZUS ZUA.

Należy pamiętać o tym, że niektóre rodzaje działalności dodatkowo wymagają uzyskania koncesji i zezwoleń. Trzeba starać się o nie jeszcze przed założeniem firmy. Po założeniu przedsiębiorstwa warto pomyśleć o wyrobieniu pieczątki z nazwą firmy wraz z nazwiskiem przedsiębiorcy. Powinny się na niej znaleźć także dane adresowe i kontaktowe, REGON i NIP.