Karencja. Co to jest? Zastosowanie.

     Karencja jest to ustanowiony okres wyczekiwania. Może dotyczyć przeróżnych sytuacji.

     Jeśli chodzi o prawo, w ubezpieczeniach, dotyczy to okresu, w jakim płaci się składki, a czasu jaki musi upłynąć, by uzyskać pełnoprawne prawo do danego świadczenia. Jeżeli zaś chodzi o kredyty, karencja to czas liczony między momentem otrzymania danego kredytu, a dniem wpłacenia pierwszej składki.