Polisa unit-link. Co to jest? Jaką wybrać? Czym się kierować przy zakupie?

     Polisa unit-link nie jest typową polisą. Rynek ubezpieczeń na życie został wypełniony po brzegi. Warunki, jakie oferują polisy przestały być dla niektórych osób wystarczające. Na dodatek system emerytalny nie zapewnia odpowiedniego poziomu życia na emeryturze. Ludzie poszukują możliwości dodatkowego zabezpieczenia się na ten okres czasu. Na znaczeniu zyskały fundusze inwestycyjne. Właśnie w to narzędzie finansowe ludzie całkiem chętnie inwestują. Samodzielne inwestowanie w poszczególne fundusze nie jest jednak do końca korzystne. Przede wszystkim prowadzenie działań związanych z każdym funduszem osobno nie jest opłacalne ze względu na koszty zarządzania. Z tego względu niektóre osoby korzystają z lokat, które oferują banki, gdzie część pieniędzy jest oprocentowana, a część inwestowana w różne fundusze inwestycyjne. Polisy unit-link są nowością na rynku funduszy inwestycyjnych. Polisa tego typu jest zdecydowanie produktem inwestycyjnym z elementem ubezpieczeniowym. Z tym, że zapewnia minimalną ochronę ubezpieczeniową. Najlepiej posiadać jeszcze inne ubezpieczenie na życie, a polisę unit-link wykorzystać dodatkowo dodatkowo, jako metodę inwestowania w fundusze inwestycyjne. Polisa stanowi ubezpieczenie długoterminowe, ale jest ono minimalne. Nie zapewnia więc pełnej ochrony. Polisa kładzie nacisk na dysponowanie wpłaconymi środkami w ramach funduszy inwestycyjnych.

Jaką wybrać?

     Zyski, jakie można otrzymać z polisy unit-link nie zależą tak bardzo od zmian w koniunkturze na rynkach finansowych. Nawet w przypadku złej koniunktury mogą przynosić zyski. Polisa unit-link posiada wiele zalet. Środki z polisy mogą zostać wypłacone wskazanemu beneficjentowi bez konieczności odliczenia podatku. Środki mogą być przekazane osobie, która nie należy do rodziny. Jest to wtedy darowizna, również w formie nieopodatkowanej. W ramach jednego programu można przenosić środki nieodpłatnie dwanaście razy w ciągu roku. Podatek Belki jest pobierany na końcu inwestycji. Portfel on-line pozwala na bieżące kontrolowanie stanu środków. Polisy unit-link są do siebie podobne. Różnice są w liczbie funduszy inwestycyjnych i wysokości opłat wstępnych, pobieranych za zarządzanie polisą i opłat administracyjnych. Wybierając polisę trzeba się zastanowić, jakie warunki nam odpowiadają.

Czym się kierować przy zakupie?

     Ze względu na niewielkie różnice pomiędzy polisami trzeba wziąć pod uwagę wszystkie opłaty, które będziemy musieli wnieść, a także ilość dostępnych funduszy.