Ubezpieczenie firmy. Jakie wybrać? Czym się kierować przy zakupie?

     Firmę można ubezpieczyć na różne ewentualności. Wszystko zależy od profilu działalności gospodarczej. Zależy to np. od tego, czy zatrudniamy pracowników lub czy w użytkowaniu jest samochód albo ich większa ilość. Dodatkowo ubezpieczenie zależy od kondycji finansowej firmy. W przypadku posiadania przez firmę samochodu konieczne jest wykupienie OC. Dotyczy to samochodów osobowych i transportowych tak samo. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej może dotyczyć także bezpośrednio firmy. Ubezpieczenie pokrywa koszty w przypadku, gdy nie dotrzymaliśmy warunków umowy z kontrahentem lub wykonaliśmy usługę niewłaściwie i w związku z tym kontrahent domaga się naprawienia szkody lub pokrycia dodatkowych kosztów, które przez to musi ponieść. Ubezpieczenie OC firmy zapewnia odszkodowanie w takich sytuacjach. Firma może także ubezpieczyć się w razie wypadków, które mogą spotkać pracowników. Ubezpieczenie uwzględnia po prostu odpowiedzialność za wypadki, które mogą zdarzyć się w pracy i w drodze do pracy lub z pracy. Niektóre ubezpieczenia są jeszcze przychylniejsze dla pracowników, ponieważ obejmują wypadki i choroby niezależnie od miejsca, gdzie wystąpią. Umowy ubezpieczenia mogą zawierać zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku wypadku i zasiłek dzienny z tego samego tytułu niezdolności do pracy.

Czym się kierować przy zakupie?

     Wybór ubezpieczenia jest bardzo ważny dla firmy. Przy jego zakupie należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Musimy zapoznać się dokładnie nie tylko z ofertą towarzystwa ubezpieczeniowego, ale również zbadać, w jakiej jest kondycji. Przeprowadzamy więc, jak najgłębszy wywiad na temat jego kondycji finansowej. Istotna jest wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość składki. Dowiadujemy się również o możliwości rozłożenia jej na raty. Zapoznajemy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, jakie proponuje dana firma. Najlepiej porównać ze sobą oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Równie ważna jest sieć placówek, jaką towarzystwo dysponuje. Rozbudowana sieć z reguły zapowiada łatwiejsze przejście przez procedurę odszkodowawczą w przypadku zgłoszenia przez nas jej konieczności w związku z zaistniałym wypadkiem losowym. Wybór ubezpieczenia zależy także od tego, co dokładnie chcemy ubezpieczać. Ponadto ubezpieczenie jest zależne od profilu działalności, jaką prowadzimy.