Reinkarnacja. Co to jest? Na czym polega?

Reinkarnacja zwana metempsychozą i wędrówką dusz jest teorią wywodzącą się z hinduizmu. Niemniej jednak pojawiała się ona także w innych religiach.

Teoria głosząca, że dusza po śmierci wciela się w inne ciało pojawiała się różnych epokach i kręgach kulturowych. W Europie występowała ona między innymi w filozofii Platona, w niektórych herezjach chrześcijańskich oraz w filozofii A. Schopenhauera. Najbardziej rozpowszechniona i rozbudowana teoria reinkarnacji występuje w Indiach. Teoria jest obecna w takich religiach, jak dżinizm, hinduizm, buddyzm i sikhizm. Pierwsze wzmianki na temat reinkarnacji występują już w księgach Wedy.

Prawo karmana

Według filozofii indyjskiej koło wcieleń (tzw. samsara) wynika z prawa karmana. Rodzaj wcielenia jest zależny od uczynków dokonanych we wcześniejszych żywotach. Stopniowe doskonalenie się w aspekcie moralnym prowadzi do osiągnięcia całkowitego wyzwolenia (tzw. nirwany). Karman (tzw. karma) jest jednym z podstawowych pojęć filozofii indyjskiej. Według niego postępowanie człowieka i jego sytuacja życiowa jest zdeterminowana dobrymi i złymi uczynkami poprzednich egzystencji. Samsara (tzw. samsara) jest natomiast światem pełnym cierpienia i związanym z koniecznością nieustannego odradzania się.

Wiara w reinkarnację w hinduizmie

Według hinduizmu cykl śmierci i ponownych narodzin trwa do całkowitego zjednoczenia z Brahmanem będącym bezosobowym, wiecznym Absolutem. Człowiek nie jest zdolny do tego, aby bezpośrednio sterować procesem wcielania się w kolejne żywota. O kierunku wędrówki duszy decyduje indywidualna karma. Reinkarnacja zatacza kręgi, które mogą zostać przerwane przez osiągnięcie oświecenia będące zarazem oczyszczeniem karmy.

Reinkarnacja a buddyzm

W tradycji buddyzmu nie istnieje nieśmiertelna dusza. Po śmierci człowiek rozpada się na pięć elementów takich jak:
– forma materialna
– uczucia
– percepcja
– formacje mentalne
– świadomość
reinkarnacjaZdaniem buddystów nie występuje nic trwałego. Niemniej karma pozostała z poprzedniego życia może mieć wpływ na kolejne. O procesie reinkarnacji dużo mówi pogląd Dwanaście ogniw współzależnego powstawania. Odnosi się on do Czterech Szlachetnych Prawd. Tradycja buddyzmu wskazuje na istnienie kontinuum ciała i umysłu. W momencie narodzin umysł staje się współzależny od ciała, ale po śmierci odzyskuje on niezależność.