Poezja śpiewana. Co to jest? Charakterystyka.

     Poezja śpiewana jest oryginalnym gatunkiem muzycznym, który jest prawdziwą sztuką. Łączy ze sobą poezję, czyli utwory wierszowane z muzyką. Wiersze o charakterze balladowym są śpiewane do specjalnie skomponowanej muzyki. Oddzielnie nie mogą istnieć, ponieważ nie wywierają wówczas należytego wrażenia. Słowa przy odpowiednim nastroju tworzonym przez muzykę mówią wszystko.

Charakterystyka

     Głęboka, często przejmująca treść jest kwintesencją poezji śpiewanej. Literacki utwór zostaje oprawiony w ramy dokładnie dopracowanej aranżacji, która jest skromna. W ten sposób podkreśla się znaczenie słów i kwintesencję przekazu. Skromna melodia opiera się zwykle na takich instrumentach jak fortepian lub gitara. Mogą zostać też wykorzystane skrzypce lub wiolonczela. Wszystkie instrumenty, z których można wydobyć liryczną nutę mogą być wykorzystane w poezji śpiewanej. Interpretacja poezji śpiewanej to temat rzeka. Może być wykonywana na różne sposoby według tego jak czuje osoba śpiewająca utwór i osoby, które uczestniczą w jego aranżacji. Różne interpretacje jednego utworu mogą wywoływać różne emocje i w różny sposób zapisywać się w świadomości odbiorców. Do wybitnych przedstawicieli poezji śpiewanej zalicza się takie postaci jak: Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Irena Jarocka, Ewa Demarczyk czy niezapomniany Czesław Niemen. Wykonanie tego gatunku muzycznego wymaga wręcz zastosowania aktorskich środków wyrazu, które dają barwne możliwości. Poezja śpiewana ma bardzo długą historię. Już w starożytności czyny wielkich bohaterów oraz postaci wielkich władców opiewano w lirycznych utworach wykonywanych przy akompaniamencie harfy.

     Należy wspomnieć, że przy okazji poezji śpiewanej mówi się też o autorskiej poezji śpiewanej. Różnica jest niby nieznaczna, ale w przypadku autorskiej poezji śpiewanej muzycy wykonują własne utwory, który są ich wyłącznym dziełem.

     Poetycki tekst, ale nie byle jaki, lecz będący dziełem sam w sobie plus muzyka, która podkreśla jego podniosłość i wagę – tak można zdefiniować poezję śpiewaną.