Badanie rynku. Co to jest? Jak je przeprowadzić, zorganizować?

     Przeprowadzenie badań rynku ma znaczenie w marketingu, kiedy to dana firma rozpoczyna swoją działalność w nowym miejscu i chce sprawdzić grunt, jakie metody będą właściwe do zastosowania i na jakich klientów można liczyć w przeciągu przynajmniej kilku następnych lat.

Co to jest?

     Rynek nie jest strukturą stałą, więc dzięki przeprowadzonym badaniom można zbadać jego aktualny stan, oszacować możliwości rozwoju, zaobserwować, jakie zjawiska występują w danym czasie i dlaczego do nich dochodzi. To bardzo ważne, ponieważ „trzymanie ręki na pulsie” pozwala zarządowi firmy realizować nowe rozwiązania, dzięki którym firma może się rozwijać i rozrastać. Podczas przeprowadzania badań rynku bada się wiele różnych płaszczyzn, na przykład sprawdza, jak kształtują się w danym obszarze ceny. Można skupić się na tym, jak działa konkurencja i do jakich sposobów sięga, by utrzymać swoją pozycję wśród klientów, można też objąć badaniem właśnie konsumentów na danym rynku i próbować ocenić, czego potrzebują, co dostają, a czego im jeszcze brak.

     Firma, która nie prowadzi badań rynku, praktycznie nie ma szans na rozwój i zyski. Można powiedzieć, że takie firmy dzisiaj nie występują, przeważnie bowiem konkurencja pozbywa się ich szybciej, niż zdążą zauważyć własny upadek. Zorientowanie się w sytuacji pozwala zapobiec problemom i umożliwia opracowanie korzystnej strategii, prowadzącej do satysfakcji, rozbudowy i zysków. Badania rynku charakteryzują się istnieniem w kilku kategoriach, przez co mogą być uznawane jako pasujące do jednej, do drugiej bądź do kilku. Najbardziej generalny podział zakłada występowanie badań jakościowych i ilościowych oraz badań, które określają rynek w czasie przeszłym – teraźniejszym i przyszłym.

     Poszczególne rodzaje analizy dostosować należy oczywiście do potrzeb, ponieważ nie warto wykonywać takich badań rynku, które są w danej sytuacji zbędne bądź doprowadzą do niewymiernych rezultatów. Przykładem badania jest analiza rynku, która zakłada ocenę jego stanu w przeszłości a także w teraźniejszości, z wyciągnięciem wniosków oraz ustaleniem, które procesy są kluczowe, które zjawiska mogą najbardziej wpłynąć na politykę firmy, które ocenia się jako niebezpieczne i którymi należy się zająć w pierwszej kolejności.

Jak je przeprowadzić?

     Przeprowadzenie badania rynku przebiega zwykle według przyjętych kryteriów. Są one różne w zależności od tego, jaki rodzaj został wybrany i dlaczego.

Wspomniana już analiza rynku wymaga zgromadzenia dokumentacji przedstawiającej działalność firm o podobnym profilu w czasie minionym oraz informacje na temat obecnie istniejących przedsiębiorstw.

Posiadając takie dane, można zająć się prognozowaniem tego, w jaki sposób ów rynek będzie wyglądał w przyszłości. Większość badań rynku wymaga zgromadzenia danych, które można albo skądś zapożyczyć, a także zebrać samemu. Wśród nich wymienia się ankiety, dane syndykatowe, testy produktów, panele gospodarstw domowych.

     Każdy rodzaj badań to konieczność innego podejścia do sprawy – tylko część można więc przeprowadzić samodzielnie, część wymaga skorzystania z pomocy specjalizujących się w analizach firm.