Jak pisać CV? Schemat, przykład.

Udostępnij na:

     CV, czyli curriculum vitae (przebieg życia) to inaczej krótki życiorys, którego zadaniem jest zainteresowanie pracodawcy naszą osobą. Zatem ważne jest aby nasze CV zrobiło dobre pierwsze wrażenie. Powinno być napisane czytelnie, odpowiednią czcionką a wszelkie dane powinny być odpowiednio rozmieszczone na stronie. W CV należy zawrzeć krótkie, zwięzłe i konkretne informacje. Wszelkiego rodzaju błędy są niedopuszczalne.

Dane personalne.

* Na początku podajemy wszystkie dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe, czyli numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a także adres e-mail.

* Można umieścić również informację o stanie cywilnym i liczbie dzieci, jednak nie są to informacje wymagane w CV.

* Obok powyższych danych można umieścić zdjęcie ale nie jest to obowiązkowe (chyba, że pracodawca prosi o to w ogłoszeniu).

Informacje o wykształceniu i kursach.

* Powinno rozpoczynać się od najbardziej aktualnych, czyli najpóźniej ukończonych szkół.

* Konieczne jest podanie dat rozpoczęcia i ukończenia nauki, nazwę szkoły/uczelni, wydział i kierunek a także tryb ukończonych studiów. Można również podać temat pisanej pracy licencjackiej/magisterskiej itp.

* Należy podać informację o ukończonych kursach: kiedy braliśmy w nich udział, kto je organizował i jakie otrzymaliśmy po nich kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe, czyli historia zatrudnienia.

* Miejsca zatrudnienia podajemy w kolejności od najbardziej aktualnego, czyli ostatnie stanowisko wpisujemy jako pierwsze.

* Należy podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy (miesiąc/rok).

* Podajemy dokładne nazwy firm w których pracowaliśmy, można również krótko napisać czym firma się zajmuje, a przynajmniej podać branże w jakiej działa.

* Oprócz nazw zajmowanych stanowisk koniecznie trzeba krótko wypunktować za jakie zadania byliśmy odpowiedzialni.

Umiejętności.

* Tutaj należy wymienić języki obce podając stopień ich znajomości (w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej te informacje mogą zostać sprawdzone) a także wymienić posiadane certyfikaty.

* Jeśli wymienimy znajomość obsługi komputera należy podać które programy potrafimy obsługiwać i w jakim stopniu.

* W tym miejscu warto też wspomnieć o prawie jazdy podając jego kategorię.

* Nie można zapomnieć o wszelkich dodatkowych umiejętnościach np. pisanie na maszynie, dobra organizacja pracy itp.

Zainteresowania.

* Opisywanie zainteresowań nie jest konieczne, jednak kiedy już się na to zdecydujemy warto nieco wdać się w szczegóły, np. zamiast „muzyka” napisać „muzyka klasyczna”. Da to nieco konkretniejszy obraz naszej osoby.

Stopka.

* Konieczne jest zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych. Jej formuła jest z góry określona.

    * po polsku: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883)

    * po angielsku: I declare, that I agree to have my personal data, if it necessary, processed for recruitment process (according to the Act od personal data protection, dated 29 of August 1997, DzU nr 133, poz. 833).

Podpis.

* Podpis umieszczamy nad stopką. Jest o konieczny, gdyż bez niego powyższa klauzula jest nie ważna. Podpis umieszczamy po prawej stronie CV.

     Do CV trzeba dołączyć list motywacyjny chyba że w ogłoszeniu zaznaczono, że jest to nie wymagane.