Deklaracje i zgłoszenia celne. Czy można załatwić online?

Złożenie deklaracji lub zgłoszenia celnego są obowiązkami, których niedopełnienie grozi sankcjami przewidzianymi w prawie administracyjnym. Rozwój e – administracji daje nowe możliwości w zakresie załatwiania spraw w urzędach. Niektóre podania można złożyć przez Internet z zastosowaniem profilu zaufanego ePUAP.

Korekta deklaracji

Platforma ePUAP umożliwia złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych, a także na dokonanie jej korekty. Nie trzeba uiszczać żadnych opłat. W przypadku składania deklaracji na podatek od środków transportowych trzeba skorzystać z formularza DT – 1. W przypadku dokonania korekty konieczne jest złożenie deklaracji ponownie wraz z formularzem uzasadnienia przyczyn korekty (formularz F – FB. 3114 – 2/1). Do wspomnianych dwóch dokumentów trzeba jeszcze załączyć dokument uzasadniający korektę deklaracji. Wniosek w sprawie korekty deklaracji dotyczącej podatku od środków transportowych powinien zostać rozpatrzony w ciągu 7 dni od złożenia. Uzasadnienie dokonania korekty podatkowej jest odrębną usługą publiczną udostępnianą w systemie informatycznym. Po wyborze usługi pojawi się okienko, w którym trzeba wskazać lokalizację urzędu, w którym użytkownik chce załatwić sprawę. Następnie należy przejść do formularza. Będzie to możliwe tylko w sytuacji, gdy wybrany urząd oferuje wybraną usługę za pośrednictwem platformy ePUAP. Chcąc złożyć wniosek trzeba być zalogowanym w serwisie. Innymi słowy, musimy być zalogowani na naszym profilu zaufanym. Analogicznie jest w przypadku innych spraw urzędowych załatwianych przez portal ePUAP.

Delegowanie funkcjonariusza celnego

Korzystając z Internetu, a dokładniej mówiąc z profilu zaufanego ePUAP można złożyć wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego. Użytkownik serwisu może złożyć wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego bez osobistego stawiania się w Oddziale Celnym. Formularz powinien zawierać kompletne dane teleadresowe podmiotu, który wysyła wniosek. Trzeba również określić cel, miejsce delegowania oraz prognozowany czas delegowania, wraz podaniem godziny i dnia. Wnosząc o pracę poza godzinami urzędowania trzeba ponadto wskazać dane podmiotu, na rzecz którego będzie ona wykonywana, w tym także zakres przewidzianych prac oraz szacowany czas i termin pracy. Wniosek może być złożony przez każdy podmiot, któremu zależy na delegowaniu funkcjonariusza celnego, aby mógł on wykonać odpowiednie czynności służbowe poza jednostką celną. Wniosek złożony online za pośrednictwem ePUAP zostanie dostarczony na skrytkę podawczą urzędu po upływie 60 minut od wysłania. Należy jednak pamiętać, że oddział celny ma ograniczone możliwości techniczne i kadrowe. Wykonanie zleconych mu zadań w terminach określonych przez wnioskodawcę może być niekiedy utrudnione.

Wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy

Od samochodu osobowego nabytego od podmiotu z kraju UE należy zapłacić akcyzę. Formalności trzeba dopełnić w oddziale celnym. Organem podatkowym jest naczelnik urzędu celnego bądź dyrektor izby celnej w zależności od rodzaju sprawy. Szczegóły na temat właściwości wspomnianych organów administracji celnej znajdują się w ustawie o służbie celnej. Większość spraw jest rozpoznawanych przez naczelnika urzędu celnego. Dyrektor izby celnej jest natomiast organem odwoławczym od decyzji naczelnika. Po zapłacie akcyzy otrzymuje się dokument potwierdzający uiszczenie podatku. We wspomnianym przypadku nabycia samochodu można złożyć wniosek o wydanie potwierdzenia przez Internet.

Financial data analyzing. Counting on calculator.
Financial data analyzing. Counting on calculator.

Zasadność wprowadzenia takiej możliwości wynika stąd, że akcyzę można w dobie bankowości elektronicznej zapłacić przez Internet. E – administracja powinna nadążać za rozwojem technologii. Do wniosku wysyłanego online za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP trzeba załączyć dowód wniesienia opłaty. Opłata za wydanie potwierdzenia wynosi 17 złotych. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od złożenia. Wniosek może zostać złożony przez osobę fizyczną, osobę prawną, a także przez jednostkę organizacyjną, której prawo przyznaje zdolność prawną, ale nie przyznaje osobowości prawnej.

Możliwości, jakie obecnie daje platforma ePUAP są bardzo ograniczone. Można jednak przypuszczać, że w ciągu najbliższych lat zakres wykonywanych usług publicznych oferowanych za pośrednictwem systemu informatycznego będzie się poszerzał. Obywatele mogliby wówczas w szybszy i prostszy sposób dopełnić niezbędnych formalności związanych z przepisami prawa podatkowego i celnego.