Jak wysłać PIT drogą elektroniczną (przez Internet)?

Udostępnij na:

 Coroczne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym jest nieuniknione. Może być jednak w miarę łatwe do wykonania i nie zabierające dużo czasu. Dzięki wielkiemu postępowi ostatnich lat możemy składać wybrane PIT-y za pomocą Internetu. Tą drogą możemy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także od 1 stycznia 2011 PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, oraz PIT-28. Zapoznanie się z poniższymi wskazówkami ułatwi dokonanie rocznego zeznania podatkowego.

1.Dwie metody przesyłania deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego:

* formularz interaktywny – formularz pobiera się ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Aby go pobrać niezbędna jest pobranie również z tej samej strony specjalnej wtyczki,

* aplikacja desktopowa (instalowana na pulpicie komputera) – aplikację pobiera się ze strony www.e-deklaracje.gov.pl i instaluje na komputerze. Aby móc skorzystać z aplikacji wymagany jest program Adobe Reader w wersji minimum 8.1.4 i wtyczki do przeglądarek internetowych Flash Player. Wtyczkę również można pobrać z powyższej strony. Wszystkie wymagane programy są darmowe.

2.Wypełnienie deklaracji rocznej

* formularz zawiera podpowiedzi dotyczące wypełnienia rocznej deklaracji,

* dla ułatwienia niektórych dane można wpisać tylko w takim formacie w jakim jest to wymagane, więc unikniemy błędów,

* ważne aby przestrzegać formatu wpisywanej daty,

* w polach zawierających kwoty należy wpisywać kropkę zamiast przecinka,

* z listy powiatów koniecznie trzeba wybrać właściwy powiat a z listy gmin-gminę,

* wszystkie obliczenia trzeba wykonywać samodzielnie, formularze nie pomagają przy wyliczeniu podatku,

* jeśli podczas wysyłania e-PITu otrzymujemy informację o weryfikacji negatywnej to koniecznie sprawdźmy poprawność danych: czy urząd skarbowy posiada nasze aktualne dane, poprawność numeru NIP, literówki w imieniu i nazwisku, poprawność kwoty przychodu za rok 2009 (taka informacja zastępuje e-podpis!).

3.Zeznanie roczne par małżeńskich:

* małżonkowie mogą przesłać wspólny e-PIT bez dodatkowych wymogów z ubiegłych lat. Oznacza to, że nie trzeba składać specjalnego upoważnienia do podpisywania e-deklaracji. Jeśli jeden z małżonków podpisze zeznanie oznacza to, że drugi małżonek upoważnia go do tego,

* jeśli małżeństwo posiada już upoważnienie z przeszłości to nadal może z niego skorzystać.

4.Wysyłanie e-PIT bez podpisu elektronicznego:

* e-podpis może zastąpić podpis niekwalifikowany, który jest bez kosztowy. Wystarczy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL, oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za poprzedni rok. Pierwsze dane program wpisze automatycznie, natomiast kwotę przychodu trzeba wprowadzić samodzielnie.

5.Korekta e-PIT:

* każdemu zdarza się popełnić błąd w deklaracji rocznej jednak koniecznie trzeba złożyć korektę deklaracji,

* korektę można złożyć w formie elektronicznej podając przyczynę jej składania.

6.Urzędowe potwierdzenie odbioru:

* po wysłaniu wypełnionej deklaracji rocznej drogą elektroniczną powinniśmy otrzymać potwierdzenie, że deklaracja trafiła do urzędu skarbowego,

* dokument urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) również otrzymamy drogą elektroniczną,

* w aplikacji desktopowej wchodzimy w jedną z zakładek, wpisujemy numer referencyjny otrzymany zaraz po wysłaniu deklaracji, a następnie system wygeneruje UPO,

* system ma 24 godziny na wystawienie UPO jednak zazwyczaj następuje to po kilku minutach.

     Wysłanie deklaracji rocznej do urzędu skarbowego nikogo nie ominie. Warto więc skorzystać z uproszczenia jakim jest możliwość wysłania deklaracji drogą internetową. Dzięki temu zaoszczędzimy czas a e-PIT wypełnimy samodzielnie z podpowiedziami ze strony systemu.