Kim jest prokurator? Czym się zajmuje?

Udostępnij na:

     Prokurator to niezwykle odpowiedzialny zawód, do którego nie każdy posiada określone predyspozycje. Jest to bardzo ciężki zawód, który każdego dnia jest narażony na sporą dawkę stresu. Właściwie tylko silni psychicznie ludzi są w stanie należycie wykonywać tą funkcję. Ogólnie rzecz biorąc głównym zadaniem osoby, wykonującej zawód prokuratora, jest wykrywanie sprawcy konkretnego przestępstwa. Jeśli to już się stanie musi on różnymi sposobami udowodnić winę podejrzanego przed sądem. Jeśli taka osoba zostanie skazana to także w gestii prokuratora leży całkowity nadzór na wykonaniem danego wyroku skazującego.

     Oczywiście istnieją jeszcze różne czynności, których podejmuje się prokurator, jednak oskarżanie stanowi podstawę jego działania. W przypadkach kiedy prokurator dopatrzy się lub podejrzewa pożenieni przestępstwa, wtedy zwraca się do policji i zleca jej wykonanie postępowania lub też może samodzielnie wszcząć śledztwo przeciwko danej osobie.

     Do czynności, którymi na co dzień zajmuje się prokurator można także zaliczyć odwiedzanie miejsc, gdzie doszło do przestępstwa, zapoznawanie się z wynikami oględzin czy też z ekspertyzami. W jego rękach spoczywa także analiza wszystkich dowodów czy też przesłuchanie świadków. Może również czynnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju wizjach lokalnych, które odbywają się z udziałem osób podejrzanych. W przypadku kiedy śledztwem zajmuje się policje, to prokurator ma obowiązek nadzorowania wszystkich działań tego organu, tak by niczego nie przeoczył lub by nie doszło do żadnych uchybień ze strony policji.

     Przy wykonywaniu tego typu zawodów potrzebne są oczywiście pewne specyficzne predyspozycje indywidualne. Przede wszystkim prokurator musi być osobą cierpliwą, bardzo dokładną i logicznie analizującą zaistniałe sytuacje. Bez tych cech bardzo trudne by było wykrycie prawdziwego sprawcy, który dopuścił się przestępstwa, a następnie ukaranie go.

     Prokurator jest zmuszony do zimnej analizy danych faktów. Jeśli zbierze już wszystkie dowody, ekspertyzy i przeanalizuje je, sporządza akt oskarżenia, który jest kierowany do sądu. Jeśli jednak sąd uzna, że materiał, który został zebrany przez prokuratora, to może on się odwołać do wyższej instancji danego sądu. Osoba prokuratora skarży wtedy orzeczenie sądu z niżej instancji i poddaje go pod rozwagę tej wyższej.

     Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną to jest ona bardzo podobna do tej, która występuje w sądach powszechnych. Podstawę jednostkową stanowią tu prokuratury rejonowe, nad nimi znajdują się prokuratury okręgowe, natomiast na ostatnim szczeblu znajdują się prokuratury apelacyjne. Jeśli chodzi o najwyższy szczebel to zajmuje go prokuratura krajowa, która jest zarządzona przez prokuratora krajowego, stanowiącego zastępcę prokuratora generalnego w Polsce.

     Warunki pracy, w jakich przychodzi pracować prokuratorowi są dość przyjemne. Najwięcej czasu spędza on oczywiście w danej prokuratorze, gdzie dochodzi do analizowania faktów, opinii czy ekspertyz, z których następnie sporządzane są akty oskarżenia. Praca prokuratora jest zaliczana do prac samodzielnych, aczkolwiek bywają chwile, kiedy prokurator musi się spotkać z różnymi ludźmi, co jest uzależnione od typu prowadzonego śledztwa. Poza tym występuje w terenie przy okazji wizji lokalnych oraz w sądach, gdzie borni swojego stanowiska i stara się za wszelką cenę udowodnić, że dana osoba jest winna.

     Jeśli chodzi o możliwość podjęcia pracy jako prokurator to także nie jest to takie proste, ponieważ zawód wymaga ten szczególnych umiejętności. Na początku należy oczywiście ukończyć studia prawnicze na jednej z polskich czy też zagranicznych uczelni. To jednak nie wszystko i tak naprawdę podstawę do wykonywania tego zawodu stanowi odbycie trzyletnie aplikacji prokuratorskiej, która kończy się egzaminem. Ważne jest także to, że prokurator musi mieć co najmniej 26 lat, a w drugą stronę, nie przekroczył jeszcze wieku emerytalnego. Prokurator jest zatrudniany przez państwo i nie ma innej możliwości zatrudnienia.