Koncesje i pozwolenia na prowadzenie działalności – jak uzyskać je online?

Uzyskanie koncesji i zezwolenia jest w pewnych warunkach konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za pośrednictwem platformy ePUAP można uzyskać pozwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Sprawdźmy, jak jest w przypadku innych koncesji i pozwoleń, o które muszą ubiegać się osoby chcące prowadzić pewne rodzaje działalności gospodarczej.

Składowanie i gospodarowanie odpadami

Wykonywanie działalności gospodarczej, która polega na składowaniu i gospodarce odpadami wymaga uzyskania zezwolenia. Zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianiu odpadów są działalnością, która nieprawidłowo wykonana może wyrządzić duże szkody w środowisku naturalnym oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przyszły przedsiębiorca może za pośrednictwem Internetu uzyskać takie dokumenty jak:
– zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu ciekłych odpadów
– zezwolenie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych
– zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Wymienione zezwolenia są udzielane w ramach usług administracji publicznej świadczonych za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy zatem założyć konto na wspomnianym portalu, a następnie korzystając z katalogu usług wybrać kategorię dotycząca ochrony środowiska, a następnie zezwolenia i koncesje. Należy po złożeniu wniosku online uiścić opłatę skarbową. Obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia pisma. Nie zawsze można złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, ponieważ nie wszystkie urzędy z niej korzystają. Można sprawdzić listę urzędów udostępniających możliwość uzyskania zezwolenia w serwisie ePUAP.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Platforma ePUAP umożliwia również uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niektóre urzędy udostępniają takie usługi. W związku z tym przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia za pośrednictwem Internetu. Użytkownik platformy ePUAP ma możliwość złożenia wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także na wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia w lokalu sprzedaży lub poza nim oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach wykonywania usług kateringowych. Za pośrednictwem platformy ePUAP można także uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na hurtowy obrót tego typu towarem.

koncesja_dzialalnosc_gospodarczaKoncesja na wydobywanie kopalin

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż powinien najpierw uzyskać koncesję. Jest ona wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o udzielenie koncesji może zostać złożony za pośrednictwem sieci internetowej, a dokładniej mówiąc za pośrednictwem portalu ePUAP. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ponieważ nie wszystkie urzędy oferują tego typu usługi za pośrednictwem wspomnianej platformy.

Biorąc pod uwagę katalog zezwoleń i koncesji możliwości ich uzyskania online są bardzo ograniczone. Co więcej, dotyczą one głównie platformy ePUAP. Z jednej strony jest to ograniczenie, a z drugie gwarancja bezpieczeństwa w zakresie korzystania z usług administracji.