Odpowiedzialność prowokatora. Co to jest? Jaki jest jej zakres.

Udostępnij na:

     Prowokator jest specyficzną odmianą podżegacza, dla której przewidziano nieco surowszą odpowiedzialność karną. Za podżeganie odpowiada ta osoba, która w celu skierowania przeciw innej osobie postępowania karnego, nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Prowokator odpowiada na takich samych zasadach jak podżegacz. Sąd wymierza mu karę w takiej wysokości, jaka została przewidziana za dokonanie czynu zabronionego. W niektórych sytuacjach podżegacz może liczyć na bardziej łagodne traktowanie. Jeśli czynu zabronionego usiłowano dokonać, podżegacz nie odpowiada jak za sprawstwo, lecz jak za usiłowanie. W przypadku, gdy nie wystąpiło nawet usiłowanie i czyn zabroniony nie został dokonany, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

     Podżegacz może także skorzystać z instytucji czynnego żalu. Mowa o sytuacjach, kiedy podżegacz dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego. Podżegacz nie podlega karze. Jeżeli podżegacz dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego, do sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, albo odstąpić od jej wymierzenia. W Kodeksie karnym nie przewidziano takiej możliwości dla prowokatora. Osoba, która sprowokowała popełnienie czynu zabronionego, nie może skorzystać z czynnego żalu. Odpowiedzialność karna prowokatora jest zbliżona do odpowiedzialności karnej podżegacza, ale w przeciwieństwie do niego, osoba prowokująca nie może liczyć na łagodniejsze traktowanie.