Opłaty online – sprawdź, jak zapłacić mandat i opłatę skarbową przez internet.

W dobie elektronicznej bankowości i elektronicznej administracji zapłata mandatu karnego i opłaty skarbowej nie powinno sprawiać problemu. Dopełnienie formalności tego typu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Jak opłacić mandat?

Do opłacenia mandatu karnego online nie potrzeba posiadać profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy mieć dostęp do konta bankowego za pośrednictwem Internetu. Niemal każdy bank oferuje obecnie usługi w zakresie elektronicznej bankowości. Należy tylko posiadać druk zawierający numer konta i adres urzędu, do którego ma trafić opłata. W formularzu przelewu należy wpisać numer konta, adres instytucji, a w tytule opłaty serię i numer mandatu. Warto dodatkowo podać w tytule swoje imię i nazwisko. Następnie należy podać kwotę należności. Po wypełnieniu formularza bank wymaga zwykle podania kodu potwierdzającego dokonanie transakcji. Tytułem przykładu można wskazać na bank PKO. Klienci korzystający z bankowości elektronicznej iPKO posiadają własne karty kodów służące do dokonania przelewu. Warto pobrać potwierdzenie nadania przelewu i wydrukować je, a następnie złożyć w miejscu, gdzie przechowuje się dokumenty. Lepiej mieć je od razu przygotowane, gdyby po stronie administracji pojawiły się wątpliwości co do jego uiszczenia.

Inne formalności związane z mandatami

Niektóre urzędy udostępniają za pośrednictwem platformy ePUAP usługi związane z odwołaniem się od mandatu karnego. Po założeniu konta we wspomnianym serwisie obywatel zyskuje możliwość złożenia szeregu różnych wniosków. Użytkownik może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty bądź o odroczenie terminu zapłaty. Za pośrednictwem portalu ePUAP można także złożyć wniosek o umorzenie zaległości bądź odsetek od nieuiszczonego w terminie mandatu. Możliwe jest także złożenie podania o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty grzywny. Przy czym chodzi wyłącznie o grzywnę, która została nałożona na obywatela w drodze prawomocnego mandatu karnego kredytowanego. Należy wybrać usługę w katalogu, a w okienku podać miasto, w którym znajduje się urząd, do którego ma być skierowany wniosek. Potem należy przejść do wypełnienia formularza. Wypełnienie wniosku online jest możliwe dopiero po zalogowaniu się na profilu zaufanym ePUAP.

Opłata skarbowa

oplaty_onlineAnalogicznie jest w przypadku opłaty skarbowej. Elektroniczna platforma umożliwia złożenie wniosku o rozłożenie należności na raty. Można także złożyć podanie o odroczenie terminu zapłaty. Inne usługi publiczne dotyczące opłaty skarbowej to złożenie wniosku o umorzenie zaległości oraz wniosku o umorzenie odsetek. Korzystając z profilu zaufanego ePUAP można także złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej. Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku, gdy czynność urzędowa nie została wykonana, albo nie wydano zezwolenia, zaświadczenia lub innej decyzji administracyjnej. Zwrot opłaty skarbowej jest dokonywany wyłącznie na wniosek. Termin na jego złożenie wynosi 5 lat od dokonania zapłaty. Można otrzymać zwrot opłaty skarbowej na rachunek bankowy. Należy tylko wskazać numer konta we wniosku. Inne sposoby odebrania należności to otrzymanie gotówki pocztą na wskazany adres. Niemniej kwota należności zostanie pomniejszona o opłatę pocztową. Zwrot opłaty powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, co w praktyce równa się kilku dniom. Należność jest zwracana w terminie nie późniejszym niż miesiąc od złożenia wniosku.