Pozwolenia, zezwolenia i licencje w transporcie – jak dopełnić formalności online?

Elektroniczna administracja zapewnia szereg możliwości w zakresie dopełniania urzędowych formalności. Usługi publiczne wykonywane za pośrednictwem platformy ePUAP są związane między innymi z pozwoleniem, zezwoleniami i licencjami w transporcie.

Drogowy transport rzeczy i osób

W ramach systemu informatycznego ePUAP można dopełnić szereg formalności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób lub rzeczy. Za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP można złożyć wniosek o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową, a także na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Działalność gospodarcza polegająca natomiast na krajowym przewozie osób wymaga uzyskania zezwolenia, czyli nieco innej decyzji administracyjnej. Wniosek o jego udzielenie również można złożyć online, po zalogowaniu się na stronie internetowej serwisu. Pojazdy nienormatywne różnych kategorii wymagają uzyskania zezwolenia na przejazd. Tego typu formalności także można załatwić przez Internet.

Procedura jest w każdym przypadku bardzo podobna. Po zalogowaniu się na konto ePUAP należy wybrać zakładkę dotyczącą transportu, a następnie korzystając z katalogu usług wybrać odpowiedni dokument, o wydanie którego się wnosi. Usługi są przedstawione na liście alfabetycznie. Łatwo więc znaleźć odpowiednią. Po kliknięciu w usługę użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową o charakterze informacyjnym. Zawiera ona informacje o tym, kto może złożyć wniosek, jaki jest czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, a także jakie dokumenty należy załączyć do wniosku. Znajdują się na niej także informacje o opłacie i trybie odwoławczym. Niektóre wnioski wymagają wpłacenia opłaty, inne nie. Na wspomnianej stronie internetowej pojawi się także okienko, w którym trzeba wpisać miejscowość, gdzie znajduje się urząd. Nie wszystkie urzędy udostępniają wybraną usługę. Należy sprawdzić czy wybrana instytucja znajduje się na liście takich instytucji. Link do niej znajduje się pod okienkiem. Po wpisaniu miejscowości użytkownik może przejść do wypełniania formularza. Wniosek posiada taki sam wzór, jak wniosek wypełniany ręcznie. Niemniej nie trzeba go podpisywać. Rolę podpisu pełni profil zaufany ePUAP.

Uzyskanie karty parkingowej

Poza wymienionymi wyżej zezwoleniami i licencjami obywatel korzystający z platformy ePUAP może także załatwić przez Internet formalności związane z wydaniem karty parkingowej. Dokument zwany potocznie kartą parkingową jest zgodą na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych. Wniosek o jego wydanie zostaje rozpatrzony w terminie 30 dni. W przypadku karty parkingowej wysokość opłaty i wymagane załączniki trzeba sprawdzić na stronie internetowej urzędu gminy. Każda gmina może ustalić własne wymagania w tym zakresie.

Przewóz broni palnej

Z przewozem i nabyciem broni palnej wiążą się dwa ważne dokumenty. Pierwszy z nich to uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej. Drugi zaś jest to zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej. Oba dokumenty są wydawane przez komendanta wojewódzkiego Policji. Można złożyć wniosek o wydanie zgody bądź uprzedniej zgody za pośrednictwem platformy ePUAP.

pozwolenia_zezwolenia_licencje_transportUprzednia zgoda przewozowa jest dokumentem wystawionym przez nabywcę broni palnej, poświadczony przez komendanta wojewódzkiego Policji. Dokument ten musi być uzyskany przez osobę, która zamierza nabyć broń palną od przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego UE. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 5 dni. Jego złożenie nie wymaga uiszczenia opłat.

Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej jest dokumentem, który zbywca broni palnej wystawia w państwie, gdzie prowadzi działalność. Dokument ten musi być poświadczony przez właściwe władze tego państwa. Jeżeli zbywca prowadzi działalność w Polsce powinien złożyć odpowiedni wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji. Należy pamiętać o tym, że składając wspomniane podanie trzeba załączyć do niego uprzednią zgodę przewozową, do której uzyskania jest zobowiązany kupujący.