Pozwolenie na budowę – kiedy nie jest wymagane?

Prace budowlane zasadniczo mogą zostać rozpoczęte na podstawie pozwolenia na budowę, które jest ostateczne. Decyzja jest wydawana po zakończeniu postępowania.

We wspomnianym postępowaniu inwestor i właściciele oraz użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu pełnią rolę stron. Właściwy organ wydaje pozwolenie na budowę po zbadaniu, czy nie ma przeszkód do rozpoczęcia budowy. Niemniej nie zawsze pozwolenie na budowę jest wymagane. Niektóre prace budowlane i budowy mogą być wykonywane bez przeprowadzania postępowania i wydania decyzji.

Budynki w gospodarstwie rolnym

Budynki gospodarcze związane z produkcją rolną, a także obiekty, które uzupełniają zagrodową zabudowę w ramach istniejącej działki siedliskowej nie wymagają pozwolenia na budowę, Kraąg tych obiektów jest jednak ograniczony. Ustawodawca zaznacza, że chodzi tu o parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35 metrów kwadratowych i rozpiętości wynoszącej nie więcej niż 4,80 m. Do uprzywilejowanego grona należą także naziemne silosy na sypkie materiały (do 30 metrów sześciennych i 4,50 m wysokości), suszarnie kontenerowe (do 21 metrów kwadratowych) oraz płyty do składowania obornika. Pozwolenie na budowę nie jest wymagane również w przypadku szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę mające pojemność do 25 metrów sześciennych.

Obiekty w ogrodzie i wokół domu

Wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, oranżerie, wiaty i altany nie wymagają pozwolenia na budowę. Niemniej ich powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 metrów kwadratowych. Poza tym, dopuszczalne jest wybudowanie dwóch takich obiektów na 500 metrów kwadratowych działki. Na trzeci obiekt w obszarze o takiej powierzchni potrzebne byłoby już pozwolenie na budowę. Decyzja organu nie jest wymagana także do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, których wydajność wynosi do 7,50 metrów sześciennych na dobę. W rodzinnych ogrodach działkowych można wznosić altany i obiekty gospodarcze bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę. Niemniej powierzchnia zabudowy tych obiektów może wynosić maksymalnie do 35 metrów kwadratowych, wysokość do 5 m w przypadku stromego dachu i 4 m w przypadku płaskiego dachu. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę nie obejmuje przydomowych basenów i wodnych oczek o powierzchnie nie więcej niż 30 metrów kwadratowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Obiekty do użytku publicznego

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane odnośnie do wiat przystankowych i peronowych oraz budynków gospodarczych do 20 metrów kwadratowych powierzchni położonych na gruntach Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei. Podobnie jest w przypadku wolno stojących kabin telefonicznych, słupków i szaf telekomunikacyjnych, parkometrów oraz miejsc postojowych i zatok parkingowych. Pozwolenia na budowę nie wymagają też boiska szkolne oraz rekreacyjne boiska, korty tenisowe i bieżnie. Katalog obiektów przeznaczonych do użytku publicznego jest bardzo rozbudowany.

Housing projectPrace budowlane niewymagające pozwolenia

Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, jeżeli roboty budowlane polegają na remoncie obiektów i urządzeń. Wyjątkiem od tej zasady są zabytki. Docieplenie budynków o wysokości do 12 metrów oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych również można wykonać bez zezwolenia. Katalog robót budowlanych obejmuje także instalowanie tablic i reklam, wykonywanie urządzeń szczegółowych melioracji wodnych oraz wykonywanie ujęć wód śródlądowych (poniżej 50 metrów sześciennych/h) i obudowy ujęć podziemnych wód.