Rejestr testamentów. Co to jest? Co warto wiedzieć?

     Rejestr testamentów powstał z inicjatywy samorządu notarialnego. Od 5 października 2011 roku każdy ma prawo do umieszczenia w bazie informacji o sporządzonym testamencie. Notariusze tłumacza pomysł utworzenia elektronicznej bazy możliwością zaginięcia, albo zniszczenia testamentu. Rejestr ma na celu odpowiednie zabezpieczenie ostatniej woli. Testamenty własnoręczne mogą zaginąć, albo zostać zniszczone przez niezadowolonych spadkobierców. Oryginał testamentu notarialnego nigdy nie jest niszczony, ale problemem może być jego odnalezienie. W rejestrze można sprawdzić, czy spadkodawca pozostawił testament bez ujawnienia jego treści. Za życia spadkodawcy nikt nie jest uprawniony do uzyskania informacji z rejestru o ewentualnym sporządzeniu przez niego testamentu. Jest to możliwe po śmierci testatora i po przedstawieniu aktu zgonu. Aby sprawdzić czy zmarły pozostawił testament, trzeba wybrać się do kancelarii notarialnej.

     Zarejestrowanie testamentu we wspomnianym rejestrze nie jest obowiązkiem. Ważność sporządzonego testamentu nie jest uzależniona od rejestracji. Notarialny Rejestr Testamentów jest jedynie potwierdzeniem tego, że dana osoba sporządziła bądź zdeponowała testament w kancelarii notarialnej. Każdy może zarejestrować testament sporządzony przez siebie, bez względu na swoje miejsce zamieszkania i obywatelstwo. Rejestracja jest możliwa zarówno w zakresie testamentów notarialnych, jak i własnoręcznych, przy czym w przypadku własnoręcznego testamentu należy pozostawić w notarialnym depozycie jego oryginał. Zarejestrowanie testamentu jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za wyszukiwanie informacji w rejestrze.