Rejestracja działalności gospodarczej. O czym pamiętać? Na czym polega?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania. Procedura rejestracji jest zależna głównie od formy prawnej.

Rejestracja jednoosobowych firm

Jednoosobowa działalność jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca uzyskuje tylko jeden wpis bez względu na liczbę rodzajów prowadzonej działalności. Może on złożyć wniosek o wpis osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli wniosek jest składany korespondencyjnie konieczne jest poświadczenie notariusza. Wniosek o wpis może być też złożony drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG.

Rejestracja jednoosobowej firmy wymaga wypełnienia wniosku CEIDG – 1 i dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS-u, urzędu statystycznego (uzyskanie REGON) i urzędu skarbowego (zgłoszenie o nadanie NIP). Wpis zostaje dokonany najpóźniej w następnym dniu roboczym od wpłynięcia wniosku. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku, jeżeli zaznaczył tę datę jako datę rozpoczęcia działalności.

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka osobowa i kapitałowa musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek do rejestru może być złożony:
– drogą elektroniczną
– osobiście w odpowiednim sądzie (sąd odpowiedni dla siedziby firmy)
– korespondencyjnie
Postępowanie rejestrowe wymaga wniesienia opłaty. Wpis do KRS wymaga załączenia do wniosku szeregu różnych dokumentów, w zależności od formy prawnej, gdzie ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Szybka rejestracja spółki z o.o.

zakladanie_dzialalnosci_gospodarczejW 2012 roku wprowadzono tryb s24, który umożliwia szybkie założenie spółki kapitałowej. Czas rejestracji wynosi zaledwie 24 godziny, stąd nazwa trybu. Rejestracja odbywa się bez udziału notariusza, a zatem jest bardziej oszczędną formą. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność już od następnego dnia. Tryb s24 nie sprawdza się w przypadku skomplikowanych umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ wykorzystuje on podstawowy wzór, który nie przewiduje pewnych postanowień.

Rejestracja spółki z o.o w tym trybie polega na wygenerowaniu wniosku i podstawowych dokumentów w formie elektronicznej. Muszą być one elektronicznie podpisane. Rejestracja wymaga obecności wszystkich wspólników spółki. Elektroniczny wniosek zawiera podstawowe dane na temat spółki, w tym firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiotem działalności, wysokości zakładowego kapitału, a także informację o udziałach objętych przez wspólników.