Zaświadczenie o niekaralności. Jak i gdzie je uzyskać?

Udostępnij na:

     Obecnie często zdarza się, że pracodawca prosi przyszłego pracownika o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Takie informacje uzyskuje się z Krajowego Rejestru Karnego, a dokładnie w dwóch miejscach;

– Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Długów

– Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w sądzie powszechnym w miejscu właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o takie zaświadczenie. Dokładne informacje na temat punktów można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie można znaleźć ich pełen wykaz.

Rodzaje wniosków

     Aby uzyskać taki dokument należy wypełnić odpowiedni formularz. Wyróżniamy dwa rodzaje wniosków, pierwszy „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” oraz drugi wniosek „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”. Takie dokumenty trzeba wypełnić w sposób czytelny oraz musi być to pismo drukowane. Opłaty za wydanie dokumentów dokonuje się w postaci znaczków sądowych, które można kupić w odpowiednim miejscu określonym przez wskazaną placówkę. Inną formą opłaty jest przelanie pieniędzy na konto bankowe, które też powinno być udostępnione dla wnioskujących. Często takie informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu, zajmującego się wydawaniem takich wniosków.

Jakie koszty uzyskania zaświadczenia

     Przewiduje się opłaty za uzyskanie takich informacji, czyli Krajowy Rejestr Karny wymaga pobrania opłaty za wydanie zaświadczenia, w tym za informację o sobie trzeba zapłacić 50 zł, za informacje o podmiocie zbiorowym trzeba zapłacić 100 zł. Takie opłaty przewidują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie  określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Odbieranie wniosków

     Jeżeli petent złoży wniosek może osobiście go odebrać lub w przypadku, gdy wnioskujący nie zgłosi się osobiście, wówczas dokumenty zostaną wysłane pocztą na wskazany w dokumencie adres. Termin, po którym wysyła się dokument wynosi 14 dni. Jeżeli dokument zamierza odebrać osoba, która wniosku nie składała, wówczas musi mieć upoważnienie od wnioskującego, aby taki wniosek odebrać oraz potrzebna jest też opłata skarbowa. Firmy, które składają wniosek muszą przedstawić bieżący wpis do KRS.