Kajakarstwo klasyczne. Co to jest? Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Kajakarstwo klasyczne to jedna z najstarszych dyscyplin kajakarstwa. Ta forma zawodów polega na przepłynięciu ustalonego odcinka na trasie rzeki lub innego wodnego cieku.

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     W zawodach kajakarstwa klasycznego stosuje się zarówno kajaki, jak i kanadyjki. Zawody odbywające się w kajakach opisuje się literą K. Natomiast odbywające się przy udziale kanadyjek opisuje się literą C. Zawody są organizowane w kategoriach: sprint, maraton oraz długi dystans. Odbywają się na rzekach o spokojnym nurcie, jeziorach, zatokach i sztucznych zbiornikach. Załogi składają się z jednej, dwóch lub czterech osób. Rozgrywki są prowadzone pomiędzy ekipami o tej samej liczbie zawodników. Zawody odbywają się na dystansach dwustu, pięciuset i tysiąca metrów, a nawet na dystansie 10 km. Konkurencje kajakowe są przeznaczone dla kobiet i mężczyzn. W przypadku kajaków wiosłowanie odbywa się przy pomocy wioseł dwupiórowych. Zawody w kanadyjkach są przeznaczone dla mężczyzn. Sposób siedzenia jest zupełnie inny, ponieważ klęczy się na jednym kolanie i odpycha wiosłem jednopiórowym zwanym pagajem.

     Maratony należą do specyficznych wyścigów. W ich trakcie można mieć ze sobą pompki, które umożliwiają opróżnianie kajaków lub kanadyjek z wody. W maratonie ważna jest ogólna kondycja fizyczna, ponieważ trzeba też pokonywać długości na brzegu, przenosząc w biegu kajak. Łączna długość odcinków brzegowych wynosi 1 000 m przy maratonie o długości 40 km. Tylko w czasie biegu można pić, pożywiać się, a także czas na brzegu jest czasem przeznaczonym na naprawy. Można tu dużo stracić lub dużo zyskać, w zależności od przygotowania.

     Zawodnicy w kajakach mają wyznaczone tory, po których muszą płynąć. Z nich są startowani. W każdych zawodach jednocześnie startuje maksymalnie dziewięć osad. Wygrywa ten, kto pierwszy znajdzie się na linii mety.