Skoki przez przeszkody (jeździectwo). Co to jest? Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Skoki przez przeszkody to jedna z dyscyplin jeździeckich, która jest również dyscypliną olimpijską. Skoki polegają na tym, że jeździec na koniu musi pokonać wyznaczoną trasę w określonym czasie, dopuszczając się popełnienia jak najmniejszej ilości błędów. Skoki przez przeszkody są bardzo widowiskowe, dlatego cieszą się ogromną popularnością. Jest jedna z 7 dyscyplin wspieranych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI).

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     W skokach przez przeszkody mężczyźni współzawodniczą z kobietami. W zawodach nie ma podziału na płci. Jeździec na koniu musi pokonać przeszkody, które są rozstawione na torze, który określa się mianem parkuru. Przejazd powinien zakończyć się z jak najmniejszą ilością błędów. W zawodach określany jest dopuszczalny czas przejazdu. Jeśli dokona się jego przekroczenia, wtedy doliczane są punkty karne. Ponadto tor należy przejechać w jak najkrótszym czasie, ponieważ w przypadku takiej samej ilości punktów zwycięzcą będzie ten, kto przejechał trasę w krótszym czasie.

     Parkur może być wypełniony różną ilością przeszkód. Na torze znajduje się od kilku do kilkunastu różnych przeszkód. Typową przeszkodą jest stacjonata, która jest złożona z dwóch stojaków. Pomiędzy nimi montuje się drągi albo deski. Są ułożone jedna nad drugą. Można ustawiać różne wysokości tej przeszkody. Okser składa się z kolei z dwóch stacjonat znajdujących się blisko siebie. W pierwszej poprzeczki powinna być o kilka centymetrów niższa, aby koń wyraźnie widział przeszkodę. Triplebarre jest trudniejsze do pokonania, ponieważ koń musi przeskoczyć przez trzy stacjonaty. Każda kolejna jest wyższa o identyczną ilość centymetrów. Mur to jedna z trudniejszych do pokonania przeszkód. Mur nie jest zbudowany z cegły. Stanowi imitację – ze względów bezpieczeństwa jest skonstruowany z elementów, które można dekomponować. W skokach przez przeszkody koń z jeźdźcem muszą zwykle pokonywać różne wysokości. Rów z wodą stanowi odmianę, ponieważ tutaj trzeba wykazać się umiejętnościami w skoku na szerokość. Przeszkody mogą być ustawiane pojedynczo lub szeregowo. Należy je pokonywać w wyznaczonej kolejności.

     Punktacja jest najczęściej ustalana na podstawie ilości błędów oraz czasu przejścia przez przeszkody. Oczywiście im mniej błędów i im krótszy czas, tym noty są wyższe. Za poszczególne przewinienia są przyznawane punkty karne. Strącenie przeszkody jest równoznaczne z 4 punktami karnymi. Jeśli koń zachowa się nieposłusznie, wtedy naliczane są również 4 punkty karne. W przypadku kolejnego nieposłuszeństwa to już 8 punktów karnych, a gdy taka sytuacja zdarzy się po raz trzeci, wówczas następuje eliminacja. W przypadku przekroczenia limitu czasowego dolicza się 1 punkt karny za rozpoczęcie każdych kolejnych 4 sekund. Wszelkie upadki konia i jeźdźca są traktowane jako eliminacja. Tak się dzieje także, gdy zostanie dokonana pomyłka w trasie, a błąd nie został poprawiony. Są to zasady dotyczące wszystkich klas do N1. Od klasy C przepisy są ostrzejsze. Eliminacja oznacza, że dany konkurs nie może zostać ukończony. Natomiast w kolejnych można startować. Tylko w przypadku dyskwalifikacji niemożliwe jest branie udziału w kolejnych konkurencjach.