Strzelectwo. Co to jest? Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Strzelectwo jest dyscypliną sportową, która polega na współzawodnictwie w oddawaniu strzałów ze sportowej broni palnej lub broni pneumatycznej do tarczy, albo ruchomych celów. Strzelectwo można podzielić na strzelanie z karabinów w trzech postawach – leżącej, stojącej, klęczącej, a także strzelanie z pistoletów w postawie stojącej, a także oddawanie strzałów ze strzelb śrutowych do rzutków. Strzelectwo jest elementem programu igrzysk olimpijskich już od 1896 r., czyli od pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Polscy strzelcy zdobyli złote medale olimpijskie w 1968 r. i 1972 r. – J. Zapędzki, a także w 1996 r. i 2000 r. – R. Mauer.

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Na Igrzyskach olimpijskich i na Mistrzostwach Świata, które są najbardziej prestiżowymi zawodami, rozgrywane są konkurencje z finałem. To dodatkowa seria, w której udział bierze jedynie ośmiu najlepszych zawodników. Wyniki są liczone z dokładnością do 0, 1 punktu. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania w finale za jeden strzał wynosi 10, 9 punktu. Zawodnik otrzymuje tyle punktów wówczas, gdy przestrzelina zahacza o punkt dziesiątki i dodatkowo znajdzie się w samym środku tarczy. Możliwe jest rozegranie dwóch rodzajów finału. Finał standardowy polega na tym, że finaliści strzelają serię dodatkową, a zdobyte wyniki są dodawane do wyników ogólnej części konkurencji. Zwyciężą ten zawodnik, który będzie posiadał największą sumę punktów.

     Drugi rodzaj finału to finał australijski. Polega on na tym, że finaliści oddają strzały razem. Na każdy strzał mają ograniczony czas. Wynosi on około jednej minuty. Sędzia sprawdza wyniki zawodników po każdym oddanym przez nich strzale. Zawodnik, który osiągnie najgorszy wynik, odpada z finału. Jeśli okaże się, że po oddanym strzale będzie więcej niż jeden najgorszy zawodnik, odbywa się konkurencja w rodzaju dogrywki – najsłabsi strzelcy oddają ponownie strzały, aż odpadnie jeden zawodnik – ten który okaże się najgorszym. Następnie odbywa się ponownie seria strzałów i trwa dopóki nie zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik – zwycięzca zawodów strzeleckich. Jeżeli więcej niż jeden zawodnik uzyska identyczny wynik, za lepszego jest uznawany ten strzelec, który uzyska w konkurencji większą liczbę wewnętrznych dziesiątek. Gdyby zdarzyło się, że liczba ta również będzie równa, za lepszego jest uznawany zawodnik posiadający lepszy wynik ostatniej serii.

     W przypadku takiego samego wyniku bierze się pod uwagę wyniki w przedostatniej serii. Wyjątkiem od opisanej reguły jest przypadek, w którym zawodnicy uzyskają tak zwany wynik absolutny, a mianowicie maksymalną ilość punktów w danej konkurencji. Wówczas zawodnicy zajmują pierwsze miejsce ex aequo.