Żeglarstwo (regaty żeglarskie). Co to jest? Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Żeglarstwo zwane także jachtingiem jest dyscypliną sportu i turystyki uprawianą na sprzęcie charakteryzującym się napędem żaglowym. Żeglarstwo jest specyficznym sportem, ponieważ zaspokaja wiele potrzeb człowieka, między innymi poznawcze, kulturalne, a także estetyczne i emocjonalne. Niewiele osób ma świadomość, że żeglarstwo kształtuje specyficzny model zachowań, dlatego jest również wykorzystywane do celów resocjalizacyjnych i rehabilitacyjnych. Żeglarstwo obejmuje również jachting motorowodny. Jachting może być regatowy bądź turystyczny, albo morski i śródlądowy. Wyróżnia się również żeglarstwo lądowe i lodowe. Początki żeglarstwa są związane z przełomem XVI i XVII wieku. Początkowo żeglarstwo rozwijało się jedynie w Holandii i Anglii. Stopniowo zaczęło się rozpowszechniać także we Francji i w Prusach oraz w krajach skandynawskich. Pierwsze regaty żeglarskie, które zostały w odpowiedni sposób udokumentowany, odbyły się na Tamizie w 1661 roku. Żeglarstwo jest elementem programu igrzysk olimpijskich od 1900 roku. Do najbardziej znanych regat żeglarskich należą odbywające się od 1851 r. America Cup, a także Ameryka – Europa, które odbywają się od 1905 r. Interesujące są również regaty dookoła świata odbywające się od 1974 r. – Whitbread.

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Zawody żeglarskie określane również mianem regat mogą mieć postać pojedynczego wyścigu. Najczęściej jednak regaty polegają na rywalizacji wieloetapowej, a ostateczna punktacja przyznawana zgodnie z ustalonymi regułami uwzględnia wyniki wszystkich etapów. O końcowym wyniku decyduje kolejność przekroczenia mety lub stosowany jest system przeliczeniowy. System ten jest zdecydowanie bardziej powszechny. Polega on na tym, że bierze się pod uwagę zasady uwzględniające parametry żaglowców, żaglówek i jachtów. Dzięki temu otrzymany wynik jest zdecydowanie bardziej dokładny i sprawiedliwy. Regaty żeglarskie mogą zostać zorganizowane podobnie jak mecz. W takiej sytuacji dwóch zawodników pod nadzorem sędziów rywalizują ze sobą. Jeżeli na trasie wyścigowej ustawianych jest kilka bądź nawet kilkanaście zespołów składających się z minimum dwóch jednostek to regaty noszą nazwę zespołowych. Grupy jednostek pływających są zwane flotami.

     Wyróżnia się też podział regat ze względu na miejsce rozgrywania. Wyścig może odbywać się po trasie przybrzeżnej wyznaczonej przez boje. Łódź powinna je okrążyć w ustalonej kolejności i określonym kierunku. Wyścigi morskie odbywają się na trasie, która jest wyznaczona przez wyspy, albo znaki nawigacyjne. Najbardziej odważni i wytrwali żeglarze mogą zdecydować się na uczestnictwo regat organizowanych na oceanie, albo wyścigów dookoła globu. Podobnie jak w przypadku wioślarstwa, zawodnikom nie są przyznawane punkty, lecz liczy się kolejność, w której przybyli na metę.