Emigracja do Anglii. Wyjazd, życie i praca w Anglii.

Anglia jest największą częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zajmuje ona południowa i środkową część wyspy. Anglię zamieszkuje około 85% ludności Wielkiej Brytanii.

Do grona największych miast Anglii należą oprócz Londynu Birmingham, Sheffield, Bradford, Liverpool, Leeds, Manchester i Bristol.

Wyjazd do Anglii

Polski obywatel chcący wyjechać do Anglii korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE. Ważny paszport lub dowód osobisty są dokumentami podróży uprawniającymi do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Anglii. Warto przed wyjazdem upewnić się, czy dokument posiada wystarczająco dobry stan techniczny i można na jego podstawie stwierdzić tożsamość.

Życie w Anglii

Życie w Anglii jest bardzo kosztowne. Wynajem pokoju wiąże się z wydatkiem rzędu 200 – 450 funtów miesięcznie. Ceny żywności również są wysokie (np. 500 g masła – 1,50 funta, 1 kg schabu – 7 funtów).

Angielski rynek pracy

Rynek pracy w Anglii jest otwarty dla osób reprezentujących branżę technologii informacyjnych, biotechnologię, ochronę środowiska i technologię żywności, medycynę i farmację. Do deficytowych zawodów na angielskim rynku pracy należą również profesje związane z eksploatacją mórz i dna morskiego, rynkiem usług finansowych, ochroną zdrowia i opieką społeczną. Osoby nieposiadające wysokich kwalifikacji i doświadczenia zwykle podejmują pracę w sektorze rolniczym, hotelarstwie, gastronomii, usługach medycznych i przemyśle budowlanym.

Dokąd emigrować?

Wśród miast angielskich, do których warto emigrować należy wymienić:
– Bristol
– Newcastle
– Cambridge
– Sheffield
– Londyn

Bristol jest miastem położonym w południowo – zachodniej części Anglii. Obecnie miasto jest znane nie tylko z dużego portu handlowego, ale także z dobrze rozwiniętego przemysłu lotniczego, sektora finansowego i informatycznego i turystyki.

Newcastle jest miastem położonym w hrabstwie Staffordshire. W ośrodku prężnie rozwija się przemysł materiałów budowlanych, przemysł metalurgiczny i ceramiczny, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy.

emigracja_angliaCambridge jest miastem położonym w południowej części Anglii nad rzeką Cam w pobliżu Londynu. Ośrodek jest znany głównie jako siedziba jednego z najstarszych angielskich uniwersytetów. Miasto pełni rolę ważnego ośrodka przemysłu, nauki i turystyki. W mieście rozwija się przemysł spożywczy, poligraficzny i maszynowy. W ośrodku znajduje się także port lotniczy.

Sheffield jest miastem położonym w północnej części Anglii. Ośrodek jest zamieszkiwany przez liczną Polonię. Około 30% obszarów miasta leży w obrębie parku narodowego Peak District. W mieście znajdują się dwa uniwersytety.

Londyn jest stolicą Anglii, a zarazem stolicą Wielkiej Brytanii. Miasto położone nad Tamizą jest ośrodkiem handlu i usług finansowych oraz centrum naukowo – badawczym. Londyn jest również największym ośrodkiem przemysłu w Wielkiej Brytanii.