Emigracja do Kanady. Wyjazd, praca i życie w Kanadzie.

Kanada jest państwem położonym w północnej części Ameryki Północnej ze stolicą w Ottawie. Do grona największych kanadyjskich miast należą Toronto, Vancouver i Montreal.

Kraj jest zamieszkiwany głównie przez Brytyjczyków i Francuzów. Do głównych mniejszości narodowych należą ludność pochodzenia niemieckiego, włoskiego, polskiego, holenderskiego i ukraińskiego. Niemal 75% powierzchni kraju obejmują wyżyny i góry należące do łańcucha Kordylierów. W północnej części Kanady rozciąga się Archipelag Arktyczny. Południowo – wschodnie i południowe regiony kraju obejmują obszary leśne i prerie.

Kanada jest monarchią parlamentarną, na której czele stoi królowa Elżbieta II. Parlament składa się z dwóch izb, takich jak Senat i Izba Gmin. Kanada jest bardzo dobrze rozwiniętym krajem, którego gospodarka opiera się na przemyśle i rolnictwie.

Wyjazd do Kanady

Polak planujący wyjazd do Kanady posiadający paszport biometryczny może pozostać w tym kraju przez 6 miesięcy. Jeżeli chce pozostać w tym państwie dłużej i podjąć pracę powinien posiadać wizę pracowniczą. Zostaje ona udzielona na podstawie zaproszenia od pracodawcy. Imigrant składa deklarację, że przez pierwsze 3 lata pobytu nie będzie obciążał kraju jako osoba bezrobotna.

Życie w Kanadzie

Koszty życia w Kanadzie nie są bardzo wysokie. Wynajęcie pokoju to koszt rzędu 300 – 1000 $, zaś koszty wyżywienia jednej osoby wynoszą około 200 – 300 $. Na wyjazd i pierwsze dni pobytu warto przeznaczyć około 10 tys. zł, mając na uwadze koszt biletu lotniczego (500 – 1000$), bilet miesięczny (ok. 120$) i koszt ubezpieczenia pobytu (ok. 800 – 1000 $).

Kanadyjski rynek pracy

Zatrudnienie w Kanadzie można uzyskać poprzez zdobycie Labour Market Opinion lub Open Work Permit. Labour Market Opinion jest zamkniętym pozwoleniem na pracę. Osoba posiadająca LMO może pracować u określonego pracodawcy. LMO można zdobyć poprzez szukanie zatrudnienia przez Internet. Open Work Permit jest otwartym pozwolenie na pracę. Chcąc je uzyskać trzeba złożyć dokumenty za pośrednictwem International Experience Canada. Po otrzymaniu Letter of Introduction można wyjechać do Kanady. Na lotnisku imigrant otrzymuje OWP. Umożliwia ono podjęcie legalnej pracy przez okres jednego roku. Nie ma ograniczeń w zakresie wyboru pracodawcy. Można też zmieniać miejsce zatrudnienia w okresie ważności OWP.

Podstawą znalezienia zatrudnienia w Kanadzie jest znajomość języka angielskiego. Sprawdzonym rozwiązaniem jest znalezienie osoby fizycznej lub prawnej z siedzibą w Kanadzie pełniącej rolę sponsora. Znalezienie pracy jest możliwe po spełnieniu warunków formalnych, takich jak pozwolenie na pracę i posiadanie SIN. Osoba spełniająca te warunki ma możliwość znalezienia zatrudnienia, ale żadnej gwarancji, że uda się uzyskać dobrą posadę. Najwięcej ofert pracy fizycznej znajduje się na portalach internetowych. Można też szukać pracy po przyjeździe do Kanady poprzez korzystanie z pomocy lokalnych biur pośrednictwa pracy.

W najlepszej sytuacji są osoby posiadające wysokie kwalifikacje, informatycy oraz programiści i inne osoby związane z branżą IT. Większość zawodów specjalistycznych ma charakter zawodów regulowanych, w związku z czym kwalifikacje zdobyte w Polsce nie są uznawane. Osoby chcące pracować na budowach powinny zapisać się do związku robotników. W zamian za płacenie miesięcznej składki mają gwarancję stałej pracy i cyklicznych podwyżek. Początkowo stawka za godzinę pracy wynosi 30 CAD. W miarę upływu czasu zarobki mogą znacznie wzrosnąć, nawet do 150 CAD za godzinę pracy. Pracownicy budowlani posiadają bardzo uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z innymi pracownikami fizycznymi, którzy mogą liczyć na zarobki w granicach 12 – 20 CAD na godzinę.

Wysokość wynagrodzenia jest w dużej mierze zależna od prowincji. W Quebec minimalna stawka godzinowa wynosi 7,5 CAD, w Ontario 8 CAD, w Albercie 7 CAD, zaś w prowincji British Columbia 8 CAD.

Dokąd emigrować?

Wśród kanadyjskich miast bardzo dobrą reputacją cieszą się takie miasta, jak Toronto, St. Albert, Calgary, Ottawa, Strathcona County i Boucherville.

kanadaToronto jest miastem w położonym w południowo – wschodniej części Kanady nad malowniczym jeziorem Ontario. Pełni ono rolę centrum kulturalnego i naukowego oraz głównego ośrodka przemysłu i handlu. W Toronto rozwija się przemysł maszynowy, metalowy, elektrotechniczny, elektroniczny i precyzyjny.

St. Albert leży w prowincji Alberta i liczy około 60 tys. mieszkańców. Innym malowniczym miastem jest Calgary położone w tej samej prowincji. Ośrodek leży na przedgórzu Gór Skalistych nad rzeką Bow. Miasto jest zamieszkiwane przez Polonię (ok. 20 tys. osób) skupioną wokół Polsko – Kanadyjskiego Centrum Kultury, Parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju i Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II. W prowincji Alberta leży także Strathcona County.

Ottawa jest stolicą Kanady położoną w prowincji Ontario. Ośrodek prężnie się rozwija oraz charakteryzuje się niskim bezrobociem i wysokim standardem życia. Dobrze rozwija się branża telekomunikacyjna, farmaceutyczna i branża nowych technologii. Boucherville jest miastem położonym w prowincji Quebec. Malowniczy ośrodek został założony w siedemnastym wieku.