Woliński Park Narodowy. Na wyspie Wolin.

     Woliński Park Narodowy powstał w 1960 roku i zajmuje 10 937 ha powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Siedziba dyrekcji mieści się w Międzyzdrojach. Międzyzdroje są miastem położonym na wyspie Wolin utworzonym z osad Żelazo i Kępienice. Od połowy XIX wieku rozwija się jako popularne kąpielisko. Obecnie jest znanym ośrodkiem wypoczynkowym i turystycznym. Poza siedzibą dyrekcji znajduje się tam także Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych odbywa się tam filmowy Wakacyjny Festiwal Gwiazd. Wyspa Wolin zwana dawniej Winetą jest obecnie największą wyspą polską. Jej linia brzegowa północna jest wyrównana, zaś z pozostałych stron silnie urozmaicona. Występują tam liczne półwysypy i mniejsze wyspy przybrzeżne. Obszar jest zbudowany głownie z piasków morskich, aluwiów i morenowych utworów. Charakterystyczną cechą krajobrazu wyspy są kępy morenowe oddzielone równinami i niewielkimi wydmami. W pobliżu Zalewu Szczecińskiego znajdują się tereny podmokłe i jeziora, między innymi WickoWielkie. Zachodnia i nadmorska część Wolina jest silnie zalesiona sosnami, dębami i bukami. We wschodnim krańcu występują obszary rolnicze.

     Obszar parku obejmuje tereny wysoczyzny morenowej w środkowej części wyspy Wolin, która opada stromymi wysokim klifem ku Zatoce Pomorskiej i klifem ozdobionym skałkami wapiennymi ku Zalewowi Szczecińskiemu. Na falistych i pagórkowatych terenach występuje kilka płytkich jezior morenowych. Osobliwością geologiczną krajobrazu parku są porwaki skał kredowych. Mają postać brył skalnych ogromnych rozmiarów. Zostały oderwane od macierzystego podłoża i przetransportowane w rezultacie działania procesów geologicznych. W Wolińskim Parku Narodowym występują porwaki tektoniczne, które zostały przemieszczone wraz z osadami nasuwających się mas skalnych.

     Szata roślinna parku jest tworzona przez lasy bukowe i bukowo – dębowe, a także nadmorskie bory bażynowe i sosnowo -dębowe. Flora Wolińskiego Parku Narodowego obejmuje około tysiąca gatunków roślin naczyniowych, spośród których czterdzieści sześć gatunków pozostaje pod ochroną. Należą do nich wiciokrzew pomorski, długosz królewski i znany mikołajek nadmorski. Szata zwierzęca parku jest natomiast tworzona przez liczne gatunki ptaków drapieżnych i wodnych. Woliński Park Narodowy jest siedliskiem kormoranów, łabędzi niemych, bielika i orlika krzykliwego oraz ostoją jelonka rogacza. Znajduje się tam także pokazowa zagroda żubrów.

     Na obszarze parku oraz w jego otulinie znajdują się liczne ślady grodzisk i osadnictwa. W okolicach Wapnicy można zobaczyć pozostałości po odkrywkowych kopalniach kredy i Jezioro Turkusowe, a także ruiny cementowni. Będąc w parku warto wybrać się do Muzeum przyrodniczego, gdzie w pięciu salach wystawienniczych znajdują się stałe ekspozycje prezentujące piękny świat przyrody, budowę geologiczną wyspy oraz bursztyn bałtycki. Dużym zainteresowaniem cieszy się też Zagroda Pokazowa Żubrów odwiedzana przez ponad 160 tys. turystów rocznie. Zagroda jest wkomponowana w leśne otoczenie i ma powierzchnię około 28 ha. Jej znaczną część stanowi wybieg wolnościowy dla żubrów. Znajdują się tam specjalne podesty widokowe, które przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełni rolę nie tylko atrakcji turystycznej, ale również ośrodka hodowli żubra i miejsca rehabilitacji dla wielu leśnych zwierząt. Oprócz żubrów można zobaczyć tam także bieliki, jelenie, sarny i dziki.

     W Wolińskim Parku Narodowym znajduje się kilka punktów widokowych, które umożliwiają zobaczenie najpiękniejszych zakątków parku.. W okolicy Międzyzdrojów wznosi się Góra Gosań uchodząca obecnie za najwyższe wzniesienie polskiego wybrzeża. Z jej szczytu rozciąga się rozległa panorama Zatoki Pomorskiej. Warto wybrać się tam w momencie zachodu słońca. W północno-wschodniej części Międzyzdrojów znajduje się Kawcza Góra ukazująca piękno nadmorskiego krajobrazu Zatoki Pomorskiej i Mierzei Przytorskiej. W pobliżu Jeziora Turkusowego, na zboczu stromego urwiska mieści się Piaskowa Góra. Punkt widokowy umożliwia zobaczenie Doliny Trzągowskiej, pasma wzniesień góry Wyżnicy, Wicka Małego i deltę wsteczną Świny. Ostatni punkt widokowy znajduje się w pobliżu Lubina. Wzgórze Zielonka jest niezwykle atrakcyjne, ponieważ z jego szczytu można zobaczyć malowniczą panoramę Zalewu Szczecińskiego i rozlewiska wstecznej delty Świny.