Wyjazd, praca i życie w Niemczech. Emigracja do Niemiec.

Niemcy są krajem położonym nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Państwo ze stolicą w Berlinie jest zamieszkiwane przez około 82,4 mln mieszkańców.

Wśród głównych ośrodków miejskich można wymienić Hamburg, Monachium, Essen, Kolonię, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart i Dusseldorf. W kraju rozciąga się Nizina Niemiecka, Średniogórze Niemieckie przechodzące w przedgórze alpejskie (Wyżyna Szwabsko – Bawarska) i Alpy. Niemiecka gospodarka należy do wiodących na skalę światową. Niemcy zajmują pozycję lidera w Europie pod względem przemysłowej produkcji. W państwie wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny i ropę naftową, rudy cynku i ołowiu oraz sole potasowe. W Niemczech rozwija się także przemysł chemiczny, maszynowy, optyczny i stoczniowy. W kraju dobrze rozwinięte są także hutnictwo metali, przemysł samochodowy, przemysł włókienniczy i elektroniczny.

Wyjazd do Niemiec

Obywatel Polski korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE. Posiadając ważny paszport lub dowód osobisty można przepywać na terytorium RFN do 90 dni. W przypadku dłuższego pobytu trzeba mieć zezwolenie na pobyt. Przed wyjazdem warto upewnić się, że dokument jest w dobrym stanie i pozwala on na stwierdzenie tożsamości.

Życie w Niemczech

W Niemczech nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością pospolitą. Należy jedynie uważać na miejsca gromadzenia się wielu osób. Tytułem przykładu można wskazać na stadiony, dworce, imprezy masowe i duże sklepy. W Niemczech nie zanotowano szczególnych zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych. Nie wymaga się także szczepień. Osoba opłacająca składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce może korzystać z opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia, przy czym musi ona posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy świadczenie jest konieczne przy uwzględnieniu charakteru i przewidywanego okresu pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Trzeba okazać kartę bezpośrednio w placówce służby zdrowia.

Osoby, które przybywają do Republiki Federalnej Niemiec bez względu na czas pobytu podlegają obowiązkowi meldunkowemu, który powinien być dopełniony w ciągu 7 – 14 dni od wjazdu. Obowiązku należy dopełnić w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu. Potwierdzeniem dopełnienia obowiązku meldunkowego jest udzielone potwierdzenie zameldowania. Jeżeli planowany pobyt przekracza okres 3 miesięcy należy uzyskać dodatkowo potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż 3 miesiące. Dokument ten przysługuje obywatelom UE i można go odebrać również w urzędzie meldunkowym.

Niemiecki rynek pracy

Rynek pracy w Niemczech jest stosunkowo zróżnicowany, w zależności od landów. W wiejskich regionach bezrobocie jest wyższe. Wysokie bezrobocie strukturalne jest związane z przemysłem ciężkim, w tym głównie z górnictwem, budownictwem i przemysłem stoczniowym. Przemysł usługowy cieszy się natomiast wysoką liczbą wolnych miejsc pracy. Niemieccy pracownicy należą do grona najlepiej zarabiających na świecie. W niektórych gałęziach przemysłu godziny pracy ograniczono do 35 godzin w tygodniu, a pracownicy mogą liczyć nad niemal 30 dni wolnych od pracy w ciągu roku.

Dokąd emigrować?

Najłatwiej znaleźć pracę w takich miastach, jak Monachium, Dusseldorf, Heilbronn, Stuttgart, Frankfurt nad Menem.

Monachium jest miastem położonym na Wyżynie Bawarskiej. Ośrodek silnie rozwiniętego przemysłu elektrotechnicznego i środków transportu jest miejscem, gdzie rozwija się także rzemiosło artystyczne. Monachium jest dużym ośrodkiem handlu. Znajdują się tam siedziby znanych koncernów przemysłowych.

Dusseldorf jest jednym z większych miast zachodnich Niemiec mających duże znaczenie gospodarcze. Mieszczą się tam centrale koncernów ubezpieczeniowych (m.in. ARAG, Grupa Ergo) oraz znanych koncernów (m.in. Henkel, Metro Group, ThyssenKrupp).

emigracja_niemcyHeilbronn leży w malowniczej okolicy nad rzeką Neckar. Ośrodek znajduje się w południowo – zachodniej części Niemiec. Wydobywa się tam sól kamienną. Ponadto, w Heilbronn znajdują się zakłady przemysłu maszynowego, papierniczego, włókienniczego i środków transportu.

Stuttgart jest ośrodkiem naukowym, akademickim i badawczym. Znajdują się tam siedziby i zakłady znanych koncernów, w tym Alcatel – Lucent, Daimler AG, IBM, HP, Neoplan, Porsche i Robert Bosch.

Frankfurt nad Menem jest miastem położonym w środkowej części Niemiec nad dolnym Menem. Należy on do głównych ośrodków przemysłu elektrotechnicznego i chemicznego. We Frankfurcie nad Menem dobrze rozwija się przemysł precyzyjny i optyczny. W mieście znajdują się zakłady przemysłu metalowego i maszynowego. Frankfurt nad Menem jest też ośrodkiem włókienniczego i odzieżowego oraz poligraficznego. Miasto jest również znaczącym centrum handlowo – finansowym.