Wyjazd, praca i życie w Norwegii. Emigracja do Norwegii.

Norwegia jest państwem leżącym w zachodniej części Półwyspu Skandynawskiego. Królestwo ze stolicą w Oslo jest zamieszkiwane przez około 4,6 mln mieszkańców.

Niemal 60% powierzchni kraju zajmują Góry Skandynawskie i liczne lodowce. Na południowym wschodzie kraju rozciągają się niziny z żyznymi glebami. Właśnie w tym regionie znajduje się główny rolniczy region kraju. W Norwegii znajduje się ponad 160 000 jezior. Lasy pokrywają około 1/4 powierzchni kraju. Rosną tam maliny, borówki i żurawiny. Zbieractwo jest jedną z popularnych prac sezonowych wśród Norwegów i ekonomicznych turystów.

Wyjazd do Norwegii

Planując wyjazd do Norwegii trzeba posiadać dokument podróży, jakim jest ważny dowód osobisty bądź dokument paszportowy. Dokument powinien być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości. Jeżeli pobyt w Norwegii wiąże się wyłącznie z poszukiwaniem pracy trzeba przygotować się na okoliczność, że urzędnik może wymagać udowodnienia posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na czas pobytu w Norwegii i opłacenie podróży powrotnej. Pobyt nie może być dłuższy niż 3 miesiące, przy czym osoby poszukujące pracy mogą przedłużyć go do 6 miesięcy, jeżeli zarejestrują się w norweskim urzędzie pracy oraz uzyskają zezwolenie na pobyt.

Życie w Norwegii

Norwegia należy do grona najbardziej bezpiecznych krajów europejskich. Niemniej w okresie letnim warto uważać na kieszonkowców. Liczba kradzieży kieszonkowych wzrasta zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. W Norwegii nie występują też zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie występują obowiązkowe szczepienia przed przyjazdem. Warto posiadać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia dostęp do usług medycznych w nagłych przypadkach. Niemniej konieczne jest opłacenie udziału własnego. Ma on charakter zryczałtowanej opłaty, która nie podlega refundacji. Wizyta u lekarza internisty wiąże się z kosztem rzędu ok. 140 NOK, zaś wizyta u specjalisty kosztuje około 190 NOK. Koszty leczenia w Norwegii są stosunkowo wysokie. Poleca się osobom nieobjętym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i transportu medycznego.

Warto zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości. Jest on wymagany przy wymianie waluty i podczas dokonywania płatności kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Niekiedy wymagany jest także paszport.

Rynek pracy w Norwegii

Osoba posiadająca ważny dowód tożsamości lub paszport ma prawo do pobytu i pracy w Norwegii przez okres do trzech miesięcy. Obowiązkowo trzeba zarejestrować się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności i lokalnym Urzędzie Podatkowym.

Jednym ze sposobów uzyskania pracy w Norwegii jest bycie delegowanym przez polskie przedsiębiorstwo. Polskie przedsiębiorstwa mogą delegować pracowników do pracy w Norwegii bez ograniczeń, przy czym powinni oni posiadać dwa ważne dokumenty:
– zaświadczenie o zatrudnieniu w macierzystej firmie
– zaświadczenie A1 uprawniające do korzystania ze świadczeń medycznych

Drugim sposobem na znalezienie zatrudnienia jest odbycie praktyki lub stażu zawodowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach norweskiego urzędu pracy oraz The European Graduate career guide. Praktyki są krótkoterminowe, natomiast staże trwają od 1 do 2 lat.

Pobyt do 3 miesięcy nie wymaga rejestracji, podobnie jak pobyt do 6 miesięcy bez podejmowania zatrudnienia. Natomiast jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, a cudzoziemiec jest studentem, osobą samozatrudnioną lub pracobiorcą bądź osobą świadczącą usługi, powinien się zarejestrować.

Dokąd emigrować?

Najlepsze perspektywy zawodowe są w dużych ośrodkach miejskich w Norwegii usytuowanych na południu kraju, takich jak Oslo, Kristiansand, Stavanger, Drammen, Bergen, Alesund i Hamar.

Oslo jest stolicą Norwegii zamieszkiwaną przez ponad 25% populacji Norwegii. Miasto pełni rolę ważnego ośrodka gospodarczego, naukowego, kulturalnego i administracyjnego. Pełni on rolę kluczowego węzła komunikacji drogowej, morskiej, kolejowej i lotniczej.

Kristiansand jest jednym z największych miast portowych w Norwegii. Zespół miejski, którego centrum jest Kristiansand jest piątym co do wielkości w kraju. Miejsca pracy dostępne w mieście są związane główie z sektorem usług, przemysłem stoczniowym, przemysłem morskim, IT, telekomunikacją, technologiami pracy z wodą, wydobywaniem ropy i gazu.

Stavanger jest miastem portowym na południowo – zachodnim wybrzeżu Norwegii. Od lat 80. XIX wieku kwitnie przemysł oparty na rybołówstwie. Miasto jest ośrodkiem norweskiego przemysłu naftowego. W Stavanger mieści się siedziba firmy Statoil.

norwegia_emigracjaDrammen jest miastem położonym u ujścia rzeki Drammenselva do fiordu Drammenfjord. W ośrodku rozwija się głównie przemysł stoczniowy, metalurgiczny i drzewny oraz rybołówstwo.

Bergen jest norweskim miastem i gminą położoną w regionie Hordaland. W ośrodku mieści się port rybacki, handlowy i pasażerski. W mieście rozwija się przemysł stoczniowy, spożywczy, włókienniczy, rafineryjny i maszynowy.

Alesund jest portowym miastem handlowym leżącym na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Obecnie miasto pełni rolę ośrodka rybołówstwa norweskiego. W ośrodku znajdują się liczne zakłady przetwórcze. W mieście znajduje się wiele atrakcji turystycznych i port lotniczy. Hamar jest natomiast miastem położonym nad malowniczym jeziorem Mjosa posiadającym status największego jeziora Norwegii.