Wyjazd, praca i życie w Szkocji. Emigracja do Szkocji.

Szkocja obejmuje północą część Wielkiej Brytanii. W krajobrazie dominują góry i wyżyny. Region ze stolicą w Edynburgu jest krainą wrzosowisk i jezior. Jednym z najsłynniejszych jezior jest Loch Ness.

Znaczną część Szkocji obejmują tereny hodowlane i rolnicze. Przemysł jest skoncentrowany głównie na Nizinie Środkowoszkockiej, gdzie znajduje się Zagłębie Szkockie oraz na wybrzeżach. W Szkocji wydobywa się węgiel kamienny, a na szelfie Morza Północnego wydobywa się ropę naftową. W Szkocji bardzo dobrze rozwija się przemysł metalurgiczny, w tym głównie hutnictwo aluminium żelaza. W regionie rozwija się też przemysł papierniczy, spożywczy, chemiczny, włókienniczy, elektrotechniczny i elektroniczny.

Wyjazd do Szkocji

Polski obywatel korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE. Wystarczy posiadać ważny paszport bądź dowód osobisty. Dokument uprawnia do pobytu nie dłużej niż 3 miesiące, bez względu na cel.

Życie w Szkocji

W Szkocji nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. W ostatnich latach odnotowano natomiast wzrost zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową. W Szkocji można korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Wystarczy zarejestrować się w rejonowej przychodni oraz wybrać lekarza ogólnego (ang. General Practitioner). Obywatel polski, który nie płaci ubezpieczenia National Insurance musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ). Dokument jest wydawany przez oddziały NFZ w Polsce. Warto wykupić indywidualny pakiet ubezpieczeniowy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę. Leki na receptę są wydawane bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do ukończenia przez nich 18. roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia. Inne osoby muszą zapłacić ryczałtową opłatę za lek na receptę wynoszącą 8,20 GBP. W przypadku korzystania z usług placówki prywatnej, czyli znajdującej się poza systemem NHS, pacjent ma obowiązek opłacenia pełnych kosztów leczenia. Nie ma on prawa do ich zwrotu. Koszty życia w Szkocji są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami wybieranymi przez emigrantów zarobkowych.

szkocja_emigracjaRynek pracy w Szkocji

W ostatnich latach bezrobocie na szkockim rynku pracy znacznie spadło i obecnie utrzymuje się na poziomie około 6,9%. Wynika to stąd, że administracja tworzy atrakcyjne warunki, w których przedsiębiorcy mogą oferować nowe miejsca pracy. Gospodarka regionu staje się silniejsza i konkurencyjna. Szkocja charakteryzuje się wyższą stopą zatrudnienia, niższą stopą bezrobocia i niższymi wskaźnikami bierności zawodowej w porównaniu z innymi regionami Wielkiej Brytanii.

Dokąd emigrować?

Wśród najchętniej wybieranych ośrodków można wymienić Glasgow i Edynburg. Glasgow jest największym szkockim miastem położonym nad rzeką Clyde. W mieście nie brakuje nie tylko miejsc pracy, ale i atrakcji turystycznych.

Edynburg jest stolicą Szkocji i siedzibą szkockiego parlamentu. Edynburg jest jednym z ośrodków Polonii w Szkocji. Najwięcej Polaków mieszka w dzielnicy Leith. Wciąż działa tam wiele polskich sklepów i biur udzielających pomocy prawnej.