Wyjazd, praca i życie w Szwecji. Emigracja do Szwecji.

Szwecja jest państwem położonym we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego. Królestwo Szwecji ze stolicą w Sztokholmie jest zamieszkiwane przez około 9 mln mieszkańców.

Do grona największych szwedzkich miast należą Linkoping, Orebro, Goteborg, Malmo i Uppsala. W północnej i środkowej części kraju znajdują się Góry Skandynawskie. Na wschodzie rozciąga się w środkowej części rozciąga się nizinny region Svealand znany z licznych jezior. Niemal 60% powierzchni kraju obejmują mieszane i iglaste lasy.

Wyjazd do Szwecji

Obywatel polski może korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób. Wystarczy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Dokumenty powinny być w dobrym stanie technicznym, aby na ich podstawie było możliwe stwierdzenie tożsamości. Wymienione dokumenty podróży uprawniają do wjazdu i pobytu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące na terytorium Królestwa Szwecji.

Życie w Szwecji

Polak wyjeżdżający do Szwecji powinien zabrać ze sobą kartę EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Osoby wyjeżdżające do Szwecji powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenia prywatne. Umożliwiają one pokrycie kosztów leczenia i kosztów opieki medycznej w prywatnych placówkach. Osoby ubezpieczone mogą korzystać z usług medycznych za opłatą, która jest taka sama, jak dla obywateli Szwecji. Leczenie dzieci osób ubezpieczonych do lat 20 jest natomiast bezpłatne.

Rynek pracy w Szwecji

Pobyt planowany na okres dłuższy niż 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia. Wniosek o pozwolenie na pobyt może być złożone nawet po uzyskaniu zatrudnienia. Do rozpoczęcia pracy nie jest wymagane posiadanie tego dokumentu. Wniosek należy złożyć w biurze Urzędu ds Migracji (Migrationsverket).

Osoba zatrudniona powinna załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, a osoba samozatrudniona powinna okazać zaświadczenie o zarejestrowaniu przedsiębiorstwa na terytorium Szwecji. Odbiorcy i dostawcy usług oraz przedstawiciele wolnych zawodów powinni okazać dokument potwierdzający rodzaj, zakres i termin świadczenia bądź odbioru usług. Osoba osiedlająca się w Szwecji powinna zarejestrować się w Forsakrinskassan, który jest zakładem ubezpieczeń społecznych.

Dokąd emigrować?

Życie społeczno – gospodarcze Szwecji skupia się w takich miastach, jak Sztokholm, Goteborg, Malmo, Uppsala, Orebro i Linkoping.

Sztokholm jest miastem usytuowanym nad jeziorem Melar. Obecnie pełni ono rolę ośrodka przemysłu stoczniowego, maszynowego i papierniczego. W Sztokholmie znajduje się wiele zakładów elektrotechnicznych i chemicznych. W mieście jest port morski i lotniczy. Pełni ono także rolę centrum kultury, nauki, ekonomii i turystyki.

Goteborg jest ośrodkiem położonym w południowo – zachodniej części Szwecji. Pełni on rolę ważnego ośrodka przemysłu i kultury. Mieści się tam także port handlowy i rybacki. W Goteborg znajdują się zakłady przemysłu samochodowego, stoczniowego, maszynowego, metalowego i elektrotechnicznego. Miasto jest też ważnym ośrodkiem przemysłu odzieżowego, obuwniczego, spożywczego i petrochemicznego.

Malmo jest miastem leżącym na Półwyspie Skania. Pełni ono rolę portu tranzytowego łączącego systemy komunikacji Niemiec, Danii i Szwecji. Malmo należy do grona ważnych ośrodków przemysłu i handlu oraz jest znaczącym portem morskim Szwecji. Silnie rozwinął się tam przemysł włókienniczy, przemysł maszynowy oraz przemysł środków transportu, spożywczy i drzewny.

szwecja_emigracjaUppsala jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, chemicznego i odzieżowego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu spożywczego i ceramicznego. Uppsala należy do grona szwedzkich ośrodków turystycznych, kulturalnych i naukowych.

Orebro jest miastem w południowej Szwecji położonym na zachodnim brzegu jeziora Halmar. Należy ono do grona najstarszych szwedzkich miast. Obecnie rozwija się tam przemysł maszynowy, metalowy, chemiczny, elektrotechniczny i obuwniczy. Orebro jest też ośrodkiem przemysłu odzieżowego i papierniczego.