Wyjazd, praca i życie w Algierii. Emigracja do Algierii.

Algieria jest republiką położoną w północnej części Afryki nad Morzem Śródziemnym. Kraj graniczy z Libią, Nigrem, Mali, Mauretanią, Saharą Zachodnią, Marokiem i Tunezją.

Algieria należy do grona największych państw afrykańskich. Niemal 92% ludności tego kraju zamieszkuje nadbrzeżną część kraju. Największym ośrodkiem miejskim jest Algier, który pełni jednocześnie rolę stolicy oraz głównego ośrodka gospodarki, kultury i polityki. Inne duże miasta kraju to Annaba, Konstantyna, Oran i Satif. W miastach mieszka około 58% ludności kraju. Warto wiedzieć, że znaczna część mieszkańców Algierii prowadzi koczowniczy tryb życia w ramach grup społecznych zwanych plemionami.

Algieria jet zamieszkiwana głównie przez Arabów (83%), Berberów i Tuaregów. Główną mniejszością narodową są Francuzi. W Algierii islam jest religią państwową, z czym wiążą się konsekwencje związane z normami prawnymi i społecznymi. Jednostką monetarną w tym kraju pozostaje dinar algierski zawierający 100 centymów.

Wyjazd do Algierii

Polski obywatel musi posiadać wizę zarówno na pobyt w Algierii, jak i na przejazd przez ten kraj. Wizę można uzyskać jedynie w Ambasadzie Algierii w Warszawie. Osoba ubiegająca się o wizę powinna pamiętać o tym, aby okres ważności paszportu nie był krótszy niż 6 miesięcy. Straż graniczna może zażądać okazania biletu powrotnego bądź środków na jego zakup. Kierowcy powinny wykupić algierskie ubezpieczenie komunikacyjne. Polskie ubezpieczenie OC nie jest uznawane. Kierowca powinien posiadać też międzynarodowe prawo jazdy.

Życie w Algierii

W porze upałów pojawiają się zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Ryzyko jest związane także z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i niedostatku wody. Należy spożywać wodę mineralną, a także dokładnie myć owoce. Opieka zdrowotna reprezentuje średni poziom. Prywatne gabinety lekarskie świadczą usługi medyczne o niższym poziomie w porównaniu z opieką lekarską świadczoną według europejskich standardów.

Należy zachować szczególną ostrożność w ruchu drogowym. Największe natężenie ruchu jest w miastach. Można korzystać z sieci wewnętrznych połączeń lotniczych, która jest bardzo dobrze rozwinięta, a także z autobusów i pociągów.

W Algierii wprowadzono bardzo wysokie kary za przemyt i posiadanie narkotyków. Karze podlega również homoseksualizm (kara grzywny, kara pozbawienia wolności). Nie wolno wywozić z Algierii koralowców, róż pustyni i przedmiotów uznawanych za dziedzictwo narodowe. Algieria należy do grona krajów muzułmańskich. Chcąc wejść do meczetu trzeba posiadać zezwolenie. Nie należy nosić skąpej odzieży w miejscach publicznych. W czasie ramadanu powinno się natomiast unikać palenia tytoniu, spożywania pokarmów i napojów w miejscach publicznych. Algieria jest przyjazna dla cudzoziemców pod warunkiem, że nie naruszają oni norm społeczno – religijnych. Nie wolno fotografować funkcjonariuszy, obiektów publicznych i wojskowych.

Piątek i sobota są dniami wolnymi od pracy. W południe następuje przerwa w pracy urzędów i sklepów. Zarówno waluta euro, jak i dolar amerykański nie są powszechnie akceptowane. Należy wymieniać pieniądze w banku. Większość bankomatów nie obsługuje europejskich kart.

Rynek pracy w Algierii

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca jest zgodna z globalnymi standardami. Zgodnie z wewnętrznym prawem Algierii zatrudnianie osób nieposiadających obywatelstwa tego kraju jest dopuszczalne w sytuacji, gdy posiada ona poszerzone wykształcenie średnie oraz jeżeli na stanowisku nie mógł zostać zatrudniony obywatel Algierii (np. z powodu braku odpowiednich kwalifikacji). W rozwijającym się kraju afrykańskim zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin jest bardzo wysokie. W Algierii jest zatrudnionych wielu cudzoziemców, w tym głównie Chińczyków. Ubiegając się o posadę w Algierii należy przygotować się na to, że krajowa administracja funkcjonuje niezbyt sprawnie i sprawy administracyjne są załatwiane w powolnym tempie.

Dokąd emigrować?

algieria_emigracjaOran jest miastem położonym w północno – zachodniej części Algierii na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Historia ośrodka sięga około IX wieku, kiedy został on założony przez Arabów. Rozwinął się on jako port i ważny ośrodek handlu międzynarodowego. Obecnie Oran jest dużym ośrodkiem przemysłu i handlu. W mieście rozwinął się głównie przemysł środków transportu (m.in. produkcja samochodów osobowych i statków). Poza tym, dobrze prosperuje także przemysł chemiczny i spożywczy. W Oranie mieszczą się zakłady przemysłu metalowego, odzieżowego, włókienniczego i materiałów budowlanych.

Konstantyna jest trzecim co do wielkości miastem w północno – wschodniej części Algierii. Pełni ono rolę ośrodka administracyjnego wilajetu Konstantyna nad rzeką Wadi ar – Rumal. W ośrodku znajduje się wiele zakładów reprezentujących różne branże przemysłu.

Annaba leży nad Morzem Śródziemnym. Historia portowego miasta sięga VII wieku. Annaba należy do najważniejszych ośrodków przemysłowych Algierii. Od lat dynamicznie rozwija się tam hutnictwo żelaza, przemysł spożywczy i chemiczny. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu włókienniczego i metalowego. Ponadto, Annaba pełni rolę ośrodka turystyki.

Satif jest miastem położonym w północnej części Algierii pełniącym rolę ośrodka rolniczego regionu. W Satif rozwija się głównie przemysł spożywczy, drzewny i włókienniczy. Mieszczą się tam również zakłady przemysłu chemicznego i obuwniczego.