Wyjazd, praca i życie w Argentynie. Emigracja do Argentyny.

Argentyna jest krajem położonym w południowo – wschodnim rejonie Ameryki Południowej. Jego terytorium jest bardzo zróżnicowane pod względem zaludnienia.

Najwyższa gęstość zaludnienia jest notowana w Pampie. Patagonia jest natomiast bardzo słabo zaludniona. Kraj ze stolicą w Buenos Aires jest podzielony na 22 prowincje, a jego terytorium obejmuje ponadto Ziemię Ognistą i stołeczny Dystrykt Federalny. Głównymi ośrodkami życia gospodarczego i kulturalnego są takie miasta, jak Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Rosario, Tucuman, Mendoza i Mar del Plata. Warto dodać, że niemal 90% ludności Argentyny mieszka w miastach, co czyni ten kraj jednym z najbardziej zurbanizowanych państw położonych na obszarze Ameryki Łacińskiej.

W Argentynie rolę języka urzędowego pełni hiszpański. Kraj jest zamieszkiwany głównie przez Hiszpan i Włochów, którzy obejmują około 85% społeczeństwa. W Argentynie żyje około 170 000 osób polskiego pochodzenia. Polonia zamieszkuje głównie Buenos Aires, Cordobę, Rosario i Santa Fe. Argentyna jest krajem katolickim. Około 92% społeczeństwa wyznaje katolicyzm. Jednostką monetarną w Argentynie jest 1 peso, który równa się 100 centavos.

Wyjazd do Argentyny

Planując wyjazd do Argentyny trzeba zadbać o ważny paszport. Dokumenty powinien być w dobrym stanie technicznym. Jeżeli planowany pobyt będzie krótszy niż 90 dni wiza jest niepotrzebna. Istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia pobytu w Argentynie o następne 90 dni. Po upływie tego terminu można ubiegać się o prawa pobytowe. Zmiana statusu migracyjnego jest możliwa już po przyjeździe do Argentyny. Podczas przekraczania granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o okazanie powrotnego biletu i środków potrzebnych na pokrycie kosztów pobytu. Warto wiedzieć, że wwóz i wywóz gotówki jest dozwolony pod warunkiem, że kwota nie przekracza 9 999 $ lub równowartości podanej kwoty w innej walucie.

Nie należy wwozić żywności, jedzenia dla zwierząt i nasion. Podróżny bagaż osobisty o wartości do 300 $ i nowe rzeczy o wartości do 300 $ nabyte w strefie wolnocłowej są wolne od cła. Prawo celne w Argentynie nie odbiega zbytnio od standardów przyjętych w większości krajów.

Życie w Argentynie

W Argentynie występuje wysoki poziom zagrożenia przestępczością pospolitą. Włamania i kradzieże zdarzają się stosunkowo często, dlatego warto zachować wzmożoną czujność i ostrożność. Manifestowanie swojego stanu majątkowego w ubiorze i zachowaniu nie jest wskazane. Imigrantom odradza się wędrówki po ubogich dzielnicach miast, zwłaszcza w porze nocnej. Podczas pobytu w hotelu warto przechowywać bilety, dokumenty, pieniądze i inne kosztowności w hotelowym sejfie. Dobrze jest też posiadać kopię paszportu i nosić ją przy sobie, a oryginał dokumentu przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych nie jest obowiązkowe. Warto wykupić polisę ze względu na wysokie koszty leczenia. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są rzecz jasna uznawane, ale tylko wtedy, gdy ważność polisy obejmuje terytorium Argentyny i firma ubezpieczeniowa ma zawartą umowę z miejscowym towarzystwem ubezpieczeniowym bądź towarzystwem, które posiada swoje przedstawicielstwo w kraju.

Wyjeżdżając do Argentyny nie trzeba posiadać zaświadczenia o przebytych szczepieniach. Dostęp do opieki medycznej jest powszechny. Korzystanie z usług medycznych prywatnych placówek jest kosztowne. Za wizytę u lekarza zwykle trzeba zapłacić 50 USD. Obecnie w Argentynie nie występują sanitarno – epidemiologiczne zagrożenia.

Argentyna jest krajem o ustroju federalnym. Ustawodawstwo tworzone na poziomie centralnym jest następnie inkorporowane przez poszczególne prowincje. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa argentyńskiego grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Nie wolno przyjmować toreb i przesyłek od nieznajomych osób, ponieważ mogą być to przemytnicy narkotyków. Tego typu działalność jest surowo karana karą pozbawienia wolności. Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów wynika stąd, że aktualnie Argentyna jest jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków z Peru, Kolumbii i Ekwadoru do Europy.

W Argentynie obowiązuje zasada wolności wyznania, przy czym religią wspieraną przez rząd jest katolicyzm. Niektóre święta niezwiązane z katolicyzmem są dniami wolnymi od pracy. Rząd co roku ogłasza dodatkowe dni wolne od pracy w dekrecie. Oprócz świąt obchodzonych przez katolików dniami wolnymi od pracy są święta narodowe. Argentyńczycy obchodzą:
– Narodowy Dzień Pamięci (24 marca)
– Święto Kombatanta oraz poległych w walce o Malwiny (2 kwietnia)
– Rocznicę Rewolucji Majowej (25 maja)
– Święto Flagi Narodowej (20 czerwca)
– Święto Niepodległości (9 lipca)
– Dzień Suwerenności Narodowej (24 listopada)

Rynek pracy w Argentynie

Przeszło od 2006 r. stopa bezrobocia wynosiła poniżej 10%, aby ostatecznie w 2013 r. zbliżyć się do poziomu 7%. Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2015 r. wynosi 550 $. Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2015 wyniósł 31%. W Argentynie nie obowiązują ograniczenia związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Niemniej każdy obcokrajowiec, który chce pracować w Argentynie powinien spełniać wymagania formalne urzędu migracyjnego. Wymaga się posiadania wizy do pracy oraz ważnego zezwolenia na pobyt w Argentynie. Są to zatem osoby posiadające status rezydenta. Pobyt w Argentynie może być stały, tymczasowy bądź przejściowy. Osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą w Argentynie powinny posiadać pozwolenie na pobyt stały lub tymczasowy.

Dokąd emigrować?

Warto emigrować do większych ośrodków miejskich, gdzie skupia się życie gospodarcze kraju, w tym do takich miast, jak Buenos Aires, Mendoza i Cordoba. Można też śladem Polonii zamieszkać w Rosario. Inne duże ośrodki miejskie w Argentynie to Mendoza, Tucuman i La Plata oraz Mar del Plata.

Buenos Aires ma duże znaczenie nie tylko ze względu na to, że jest stolicą Argentyny. W mieście znajduje się również najważniejszy port morski tego kraju, usytuowany nad zatoką Rio de la Plata. W Buenos Aires mieszka znaczna część Polonii. W ośrodku miejskim rozwija się przede wszystkim przemysł hutniczy, przemysł spożywczy i elektromaszynowy. Na obszarze miasta znajdują się także zakłady przemysłu włókienniczego i skórzanego. Buenos Aires jest też ośrodkiem przemysłu chemicznego. Jako ciekawostkę można dodać, że w stolicy Argentyny znajduje się jedna z największych oper na świecie.

Cordoba jest miastem położonym u podnóża masywu Sierra Cordoba. W okolicy powstało wiele elektrowni wodnych, które sprzyjają rozwojowi przemysłu w mieście. W mieście rozwija się przemysł samochodowy i spożywczy. Na jego terenie znajduje się także szereg mniejszych zakładów przemysłu maszynowego.

Rosario jest miastem położonym we wschodniej Argentynie w prowincji Santa Fe. Rosario jest dużym ośrodkiem przemysłu, gdzie znajduje się wiele zakładów przemysłu spożywczego, chemicznego i maszynowego. W Rosario mieszczą się również zakłady przemysłu włókienniczego, hutniczego i miejsca produkcji garbników. Rosario należy do grona największych ośrodków polonijnych w Argentynie.

argentyna_emigracjaW malowniczej dolinie rzeki Mendoza jest położone miasto o tej samej nazwie. Ośrodek leży u podnóża masywu Andów – Sierra de Paramillos. Mendoza jest centrum handlu i przemysłu, w tym głównie przemysłu spożywczego, włókienniczego i skórzanego. W mieście rozwija się też przemysł materiałów budowlanych.

U podnóża Andów leży kolejny duży ośrodek miejski Argentyny. Tucuman jest ośrodkiem przemysłu włókienniczego, spożywczego, drzewnego i włókienniczego. Przemysł spożywczy i włókienniczy prężnie rozwijają się także w La Placie. Miasto jest położone u ujścia rzeki o tej samej nazwie. Z kolei emigranci, którzy chcą dodatkowo korzystać z atrakcji turystycznych bądź pracować w turystycznej branży powinni zapoznać się z możliwościami, jakie daje Mar del Plata. Największy ośrodek turystyki kraju leżący na wybrzeżu Atlantyku jest jednocześnie ośrodkiem przemysłu spożywczego i drzewno – papierniczego.