Wyjazd, praca i życie w Austrii. Emigracja do Austrii.

Austria jest republiką położoną w środkowej części Europy. Najgęściej zaludnione obszary to tzw. Dolna Austria i Wiedeń. Znacznie mniej zaludniony jest Tyrol.

Życie gospodarcze i kulturalne kraju jest skoncentrowane w takich miastach, jak Linz, Graz, Innsbruck, Salzburg i Klagenfurt. Około 66% społeczeństwa mieszka w miastach. Kraj ze stolicą w Wiedniu jest podzielony na 9 krajów związkowych. Rolę języka urzędowego pełni język niemiecki. Społeczeństwo jest słabo zróżnicowane pod względem etnicznym. Około 91% społeczeństwa stanowią Austriacy wyznający katolicyzm. Jednostką monetarną jest euro. Austria z pewnością spodoba się miłośnikom gór. Niespełna 65% powierzchni tego kraju obejmują Alpy, a dokładniej mówiąc ich wschodnia część.

Wyjazd do Austrii

W związku ze swobodnym przepływem osób w ramach UE i EOG polski obywatel wyjeżdżający do Austrii powinien posiadać jedynie paszport, albo dowód osobisty. Przed wyjazdem warto upewnić się, że dokument jest w stanie technicznym umożliwiającym stwierdzenie tożsamości. Jeżeli pobyt nie przekracza 3 miesięcy polski obywatel uzyskuje prawo pobytu bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności. Wystarczy posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Życie w Austrii

W Austrii nie występuje wysokie zagrożenie przestępczością. Kradzieże pieniędzy i dokumentów zdarzają się głównie w większych miastach. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Posiadanie ubezpieczenia osobowego nie jest obowiązkowe, lecz z uwagi na wysoki koszt leczenia i pobytu zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba opłacająca składki na NFZ może za okazaniem EKUZ skorzystać z niektórych usług medycznych bezpłatnie. Za dobę pobytu w szpitalu trzeba zapłacić ryczałtową opłatę w wysokości 10 – 15 euro bez względu na posiadane ubezpieczenie. Opieka medyczna reprezentuje bardzo wysoki poziom. Wizyta u internisty wiąże się z kosztem rzędu 60 euro. Warto wiedzieć, że w Austrii sklepy są nieczynne w niedziele i święta.

Sprawę w urzędzie można załatwić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00. Banki są czynne przeważnie do 15.00. Infrastruktura bankowa w Austrii jest bardzo dobrze rozbudowana. W razie wypadku lub innej sytuacji wymagającej interwencji policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Rynek pracy w Austrii

Obywatele UE mają zapewniony swobodny dostęp do rynku pracy. Przed znalezieniem zatrudnienia warto skorzystać z usług doradców zawodowych oraz wykonać test predyspozycji i zainteresowań. Warto też przejść interaktywny trening ubiegania się o pracę (tzw. Berufskompas). Informacje w tym zakresie znajdują się informacje na stronie urzędu pracy (AMS). Po przyjeździe do Austrii należy udać się do siedziby urzędu pracy i zameldować się w nim.Wtedy można pobierać świadczenia należne z kraju pochodzenia.

Zatrudnienie dla obcokrajowców istnieje głównie w sezonie. Sezonowe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę fachową i pracowników w charakterze pomocy. W Dolnej i Górnej Austrii, Wiedniu i Burgerland zapotrzebowanie występuje w okresie od wiosny do jesieni. Miejsca pracy dotyczą głównie stanowisk w charakterze restauratorów, kucharzy, pokojówek i kelnerów. Dostępne są także miejsca pracy na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji m.in. pomoc kuchenna, wykonywanie prac porządkowych.

Od 1 maja 2011 r. obywatel polski może korzystać ze wszystkich praw związanych ze swoboą świadczenia usług. Może on założyć firmę, przedsiębiorstwo lub jednoosobową działalność gospodarczą. Zakładając działalność gospodarczą należy zgłosić się do urzędu w celu dopełnienia obowiązku meldunkowego.

Dokąd emigrować?

Warto emigrować do największych ośrodków miejskich położonych na obszarze kraju, a zatem do takich miejsc, jak Wiedeń, Linz, Graz, Klagenfurt, Innsbruck czy też Salzburg.

austria_emigracjaWiedeń jest głównym ośrodkiem gospodarczym kraju. Znajdują się tam zakłady przemysłu maszynowego, precyzyjnego i elektrotechnicznego. Ponadto, Wiedeń jest ośrodkiem przemysłu odzieżowgo, włókienniczego i skórzanego. W mieście znajdują się zakłady przemysłu drzewnego, porcelanowego i poligraficznego.

Linz jest natomiast głównym ośrodkiem hutnictwa żelaza w Austrii. Na terenie miasta znajdują się zakłady przemysłu papierniczego i tekstylnego oraz zakłady przemysłu chemicznego oraz przemysłu środków transportu. Nieco większym ośrodkiem przemysłowym jest Graz posiadający dobrze rozwinięty przemysł chemiczny oraz odzieżowy i obuwniczy. W mieście znajdują się zakłady przemysłu elektromaszynowego, przemysłu środków transportu, przemysłu metalowego i spożywczego.

Salzburg jest znany głównie jako ośrodek sportów zimowych i turystyki. Miasto jest też ważnym węzłem komunikacyjnym oraz ośrodkiem przemysłu maszynowego i spożywczego. W Salzburgu znajdują się też zakłady przemysłu skórzanego, elektrotechnicznzego, włókienniczego i chemicznego.

Innsbruck jest typowym miastem przemysłowym. Pełni on rolę ośrodka przemysłu metalowego, chemicznego i maszynowego. W mieście znajduja się także zakłady przemysłu obuwniczego. Klagenfurt jest ośrodkiem przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego i spożywczego. W mieście znajdują się też zakłady przemysłu obuwniczego.