Wyjazd, praca i życie w Belgii. Emigracja do Belgii.

Belgia jest państwem położonym w zachodniej Europie nad Morzem Północnym należącym do grona najgęściej zaludnionych zakątków starego kontynentu.

Największa gęstość zaludnienia występuje w północnej i środkowej części kraju. Kraj ze stolicą w Brukseli jest bardzo wysoko zurbanizowany. Około 97% mieszkańców mieszka w miastach. Życie gospodarcze i kulturalne jest skoncentrowane w takich miastach, jak Namur, Brugia, Gandawa, Antwerpia i Charleroi. W Belgii wprowadzono dwa języki urzędowe – flamandzki i francuski. Niemniej w użyciu jest również język niemiecki.

Północna część kraju jest zamieszkiwana przez Flamandów, zaś południowa część przez Walonów. Ośrodki Polonii znajdują się głównie w Licge, Brukseli i Charleroi. Osoby polskiego pochodzenia zamieszkują również Kempen. Około 90% społeczeństwa wyznaje katolicyzm. Walutą w Belgii od 2002 r. jest euro.

Wyjazd do Belgii

Polski obywatel wyjeżdżający do Belgii korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE i EOG. Wystarczy zatem posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Dokument powinien być w dobrym stanie technicznym, aby było możliwe stwierdzenie tożsamości.

Polski obywatel może przebywać w Belgii 90 dni. W ciągu 10 dni od przyjazdu trzeba zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy miejsca zamieiszkania. Po upływie 90 dni należy opuścić terytorium Belgii.

Życie w Belgii

Poziom zagrożenia przestępczością nie napawa optymizmem, ponieważ wykazuje tendencję wzrostową w ostatnich latach. Dużym problemem są kradzieże bagaży podręcznych, włamania do samochodów oraz tzw. kradzieże kieszonkowe. Wysoki poziom przestępczości występuje głównie w Brukseli i Antwerpii.

W Belgii uznaje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Nie ma obowiązku posiadania zielonej karty. Zaleca się wykupienie innych ubezpieczeń, np. polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie w Belgii nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie wymaga się też dodatkowych szczepień. Dostęp do opieki medycznej jest ogólnie dostępny. Za wizytę u lekarza trzeba zapłacić około 30 – 35 euro. Koszt jednej doby pobytu w szpitalu wynosi około 250 euro. Pacjent powinien liczyć się także z kosztami badań i innych usług medycznych. Można skorzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ, przy czym trzeba okazać EKUZ w placówce medycznej.

Rynek pracy w Belgii

Ograniczenia w dostępie do belgijskiego rynku pracy zostały zniesione z dniem 1 maja 2009 r. Obywatel polski może podjąć pracę na terenie Belgii bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym. Osoba prowadząca tego typu działalność podlega rejestracji w rejestrze handlowym (La Banque Carrefour des Entreprises). Niektóre rodzaje działalności prowadzonej na własny rachunek są rejestrowane w organizacjach branżowych. Tytułem przykładu można wskazać na lekarzy i adwokatów. Chcąc założyć firmę Belgii należy skontaktować się z publicznym centrum koordynacji przedsiębiorczości, aby dowiedzieć się więcej na temat wymogów podjęcia określonej działalności. Procedura rejestracji działalności trwa około 7 dni. Nieco bardziej skomplikowane jest utworzenie spółki prawa belgijskiego, co wymaga opracowania statutu. Prostszym zadaniem jest utworzenie w Belgii oddziału polskiej firmy. Zawody i działalność gospodarcza podlega reglamentacji. Zezwolenia są wydawane przez publiczne centra koordynacji przedsiębiorczości. Wykaz reglamentowanych zawodów jest okresowo aktualizowany i dostępny w sieci.

Dokąd emigrować?

Gdzie rozwija się życie gospodarcze, tam łatwiej o zatrudnienie. Głównymi ośrodkami austriackiej gospodarki są przedstawione poniżej miasta.

Antwerpia należy do grona najbardziej nowoczesnych, a zarazem największych portów morskich na świecie. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, w którym znajduje się pięć rafinerii ropy naftowej oraz zakłady produkcji tworzyw sztucznych oraz środków transportu. W Antwerpii znajdują się również zakłady przemysłu cementowego, spożywczego i drzewnego. Miasto pełni rolę międzynarodowego ośrodku usług finansowych i handlu.

Bruksela jest również ważnym ośrodkiem handlowo – finansowym. Stolica Belgii pełni też rolę dużego ośrodku przemysłu. W mieście rozwija się przemysł włókienniczy, odzieżowy i chemiczny. W Brukseli znajdują się także zakłady przemysłu precyzyjnego, samochodowego, elektronicznego i poligraficznego. W mieście rozwija się też przemysł spożywczy.

Gandawa jest ważnym belgijskim portem morskim. W mieście rozwija się przemysł włókienniczy, w tym głównie przemysł bawełniany, chemiczny i elektromaszynowy. Gandawa jest znanym ośrodkiem hodowli kwiatów.

belgia_emigracjaW zachodniej części Belgii jest położone miasto Charleroi, gdzie rozwija się głównie przemysł ciężki, w tym hutnictwo żelaza i stali oraz hutnictwo ołowiu. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego i elektrotechnicznego. Ponadto, Charleroi jest ośrodkiem przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu lotniczego.

W południowej części Belgii leży kolejny ośrodek belgijskiej gospodarki. W mieście Namur znajdują się zakłady przemysłu chemicznego, metalowego i włókienniczego. Na dobrym poziomie stoi też przemysł spożywczy, szklarski i ceramiczny.

Brugia jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Belgii. Rozwija się tam przemysł petrochemiczny oraz przemysł środków transportu. W Brugii znajdują się zakłady przemysłu włókienniczego, spożywczego i odzieżowego. Miasto jest zarazem bardzo znanym ośrodkiem turystyki.