Wyjazd, praca i życie w Danii. Emigracja do Danii.

Dania jest państwem położonym w północnej Europie na Półwyspie Jutlandzkim. Stolicą Królestwa Danii jest Kopenhaga. Aglomerację zamieszkuje około 1075 tys. mieszkańców.

Kopenhaga jest jednym z dwóch wydzielonych miast, obok Frederiksbergu. Królestwo Danii jest podzielone na czternaście okręgów zwanych amtskommune. Do głównych ośrodków miejskich Danii należą Arhus, Odense, Esbjerg, Alborg i Randers. Dania jest typowym morskim krajem z dobrze rozwiniętą siecią rzeczną i licznymi jeziorami.

Dania jest monarchią parlamentarną, a władza ustawodawcza jest sprawowana przez monarchę i jednoizbowy parlament. Władza wykonawcza jest sprawowana przez rząd. Dania należy do grona krajów dobrze rozwiniętych gospodarczo W kraju rozwija się rolnictwo reprezentujące bardzo wysoki poziom oraz przemysł. W Danii nie występują znaczne bogactwa naturalne. Niewielkie złoża węgla brunatnego występują w rejonie Alborgu, złoża piaskowców i granitów są usytuowane na wyspie Bornholm oraz złoża soli kamiennej w Thyborou. Dania charakteryzuje się dobrze rozwiniętym przemysłem stoczniowym i maszynowym oraz przetwórstwem spożywczym, włókienniczym i odzieżowym.

Wyjazd do Danii

Wyjeżdżając do Danii trzeba mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Są to dokumenty uprawniające do pobytu turystycznego w kraju przez okres 3 miesięcy. Jeżeli obcokrajowiec chce przebywać dłużej niż 3 miesiące w Danii powinien uzyskać pozwolenie na pobyt.

Każdy pracownik musi być zarejestrowany w urzędzie skarbowym. Otrzymuje on numer podatkowy. Pracodawca i pracownik podlegają karze za nielegalną pracę. Popełnienie wspomnianego przestępstwa grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Życie w Danii

Życie w Danii jest bardzo spokojne, bo kraj należy do najbardziej bezpiecznych państw dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością w Danii jest stosunkowo niewielkie. Nie ma obowiązkowych szczepień, ponieważ na terenie kraju nie występują żadne zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Przed wyjazdem do Danii należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto wykupić dodatkowo polisę ubezpieczeniową, która pokryje ewentualne koszty transportu medycznego.

Rynek pracy w Danii

W Danii występuje bardzo wysoki stopień zatrudnienia w stosunku do ogółu populacji. Odnotowuje się wysoki udział w rynku pracy kobiet oraz niski poziom bezrobocia w porównaniu z latami 90. Większość miejsc pracy jest związanych z handlem, przemysłem, sektorem publicznym i usługami budowlanymi. W Danii bardzo dobrze rozwinęło się rybołówstwo, wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcja żywności. W kraju dobrze rozwija się sektor transportu i komunikacji oraz przemysł elektroniczny i papierniczy. W zachodniej, środkowej i południowej części kraju dominuje samozatrudnienie.

Dokąd emigrować?

Najłatwiej znaleźć pracę w Kopenhadze oraz w innych dużych ośrodkach miejskich, takich jak Arhus, Odense i Aalborg.

emigracja-daniaKopenhaga jest największym ośrodkiem przemysłowym Danii. W mieście rozwija się głównie przemysł stoczniowy i maszynowy. W Kopenhadze znajdują się między innymi zakłady, gdzie produkuje się silniki okrętowe, maszyny chłodnicze i mleczarskie. Poza tym, w Kopenhadze rozwija się przemysł gumowy, odzieżowy i włókienniczy. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się także przemysł spożywczy i produkcja piwa.

Arhus jest ważnym ośrodkiem handlu i przemysłu. W mieście rozwija się przemysł stoczniowy, maszynowy i metalowy. W Arhus znajdują się także zakłady przemysłu papierniczego, szklarskiego i chemicznego. Miasto jest ośrodkiem rozwoju przemysłu włókienniczego i spożywczego.

Odense jest ważnym ośrodkiem przemysłu stoczniowego i włókienniczego. W mieście prężnie działają zakłady przemysłu odzieżowego i maszynowego, przemysłu papierniczego, spożywczego i chemicznego.

Alborg jest miastem położonym w północnej Danii. Obecnie rozwija się tam przemysł stoczniowy i maszynowy. Alborg jest również ośrodkiem przemysłu stoczniowego i maszynowego. W mieście znajdują się zakłady przemysłu cementowego, chemicznego, tytoniowego i drzewnego.