Wyjazd, praca i życie w Estonii. Emigracja do Estonii.

Estonia jest państwem położonym w północno – wschodniej części Europy. Kraj ze stolicą w Tallinie jest zamieszkiwany przez 1,332 mln mieszkańców.

Największe ośrodki miejskie obejmują Dorpat, Parnawa, Narwa i Kothla – Jarve. W Estonii znajdują się bogate złoża łupków bitumicznych. Są one wykorzystywane przez przemysł energetyczny. W kraju rozwija się przemysł wydobywczy, elektrotechniczny, elektroniczny i maszynowy. W Estonii na dobrym poziomie stoi również przemysł drzewny, odzieżowy, meblarski i przetwórstwa spożywczego.

Wyjazd do Estonii

Wyjeżdżając do Estonii wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Dokument podróży powinien być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stwierdzenie tożsamości oraz powinien być ważny. Cudzoziemcy przebywający w Estonii przez okres do 90 dni nie mają obowiązku meldunkowego.

Życie w Estonii

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się na przeciętnym poziomie. Najczęściej wykroczenia i przestępstwa dotyczą kradzieży pieniędzy i dokumentów oraz pobić. Polacy wyjeżdżający do Estonii samochodem powinni posiadać ważne ubezpieczenie komunikacyjne, w tym co najmniej ubezpieczenie OC. Zaleca się wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje NW i AC.

W Estonii nie występują żadne zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne i nie wymaga się żadnych szczepień. W okresie letnim zaleca się poddanie szczepieniu przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą podczas pobytu w Estonii korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach estońskiej opieki zdrowotnej, ale pod warunkiem posiadania karty EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana w placówkach NFZ i uprawnia ona do uzyskania niezbędnych świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Estonii.

Warto wiedzieć, że różnica czasu między Polską a Estonią wynosi +1 godzinę. Waluty obce można wymieniać w bankach i kantorach. Będąc w Estonii należy ściśle przestrzegać zasad ruchu drogowego. Policja nie daje taryfy ulgowej.

Estoński rynek pracy

W ciągu ostatnich lat wzrasta wskaźnik zatrudnienia, niemniej bezrobocie nadal jest jednym z głównych problemów społeczno – gospodarczych tego kraju. Zaletą uzyskania pracy w Estonii jest otrzymywanie wynagrodzenia w walucie euro. Poza tym, w związku z przynależnością Estonii do strefy Schengen nie są wymagane specjalne pozwolenia na pracę. Najłatwiej jest znaleźć pracę przez Internet korzystając z portali ogłoszeniowych. Można też założyć własną działalność gospodarczą. Polski przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce może założyć oddział polskiej firmy w Estonii. Można też założyć estońską spółkę.

estonia_emigracjaDokąd emigrować?

Najłatwiej znaleźć pracę w ośrodkach gospodarczych kraju, czyli w takich miastach, jak:
– Parnawa
– Tallin
– Tartu
– Narwa
– Rakvere
– Kohtla – Jarve
Parnawa jest głównie ośrodkiem turystycznym. Znajdują się tam również zakłady przemysłowe. Tallin jest głównym ośrodkiem gospodarczym kraju i głównym portem. Rozwijają się tam różne gałęzie przemysłu. Tartu jest ośrodkiem przemysłu maszynowego i metalowego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu chemicznego, włókienniczego i skórzanego. W Tartu rozwija się także przemysł spożywczy. Narwa jest natomiast głównie ośrodkiem przemysłu włókienniczego, spożywczego i drzewnego.