Wyjazd, praca i życie w Finlandii. Emigracja do Finlandii.

Finlandia jest krajem położonym w północnej części Europy. Republika Finlandii ze stolicą w Helsinkach jest zamieszkiwana przez 5,2 mln mieszkańców.

Do grona największych miast Finlandii należą Tampere, Espoo, Vantaa, Lahti, Kuopio, Kotka, Turku, Oulu i Pori. Kraj jest wysoko rozwinięty gospodarczo. Udział sektora państwowego i spółdzielczego jest dość duży. W Finlandii rozwija się głównie przemysł drzewny i celulozowy. Rozwija się również hutnictwo żelaza i miedzi. W Finlandii rozwija się również rybołówstwo i rolnictwo oraz przetwórstwo spożywcze. Inne rozwijające się gałęzie przemysłu to przemysł materiałów budowlanych, przemysł skórzany, chemiczny i gumowy.

Wyjazd do Finlandii

Zarówno Polska jak i Finlandia należą do układu Schengen, dlatego kontrole na granicy w ruchu osobowym między tymi państwami zostały zniesione. Zaleca się posiadanie paszportu i dowodu osobistego. Jeżeli pobyt na terenie Finlandii nie przekracza 3 miesięcy nie ma obowiązku jego rejestracji. W przypadku pobytu trwającego dłużej niż 3 miesiące trzeba zwrócić się do komisariatu policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Finlandii i dokonać rejestracji. Należy zabrać ze sobą polski paszport lub dowód osobisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o istniejącym stosunku pracy. Osoby samozatrudnione powinny zamiast zaświadczenia przedłożyć informację o samozatrudnieniu.

Życie w Finlandii

W Finlandii notuje się średni poziom przestępczości. Coraz częściej występują kradzieże kieszonkowe. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane w Finlandii. Należy posiadać ważne ubezpieczenie komunikacyjne. Warto wykupić pełną polisę ubezpieczeniową obejmującą AC i NW, ponieważ poziom cen w Finlandii jest bardzo wysoki.

Osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w Finlandii mają prawo do skorzystania z opieki zdrowotnej w Finlandii na podstawie karty S – 1 Można uzyskać ja w oddziałach NFZ, przy czym konieczne jest przedstawienie wymaganych dokumentów oraz zgłoszenie polskiej karty S – 1 do fińskiej instytucji ubezpieczeń społecznych. Ze względu na wysokie koszty leczenia w Finlandii warto wykupić w Polsce specjalne ubezpieczenie, które pokryje koszt kompleksowej opieki lekarskiej.

Sklepy są czynne przeważnie w godzinach 9.00 – 21.00. Nie należy łowić ryb bez pozwolenia. Jest ono ważne na terenie danego województwa i można je kupić w kiosku lub na stacji benzynowej. Pozwolenia na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek.

Rynek pracy w Finlandii

Fiński rynek pracy oferuje stanowiska w sektorze telekomunikacyjnym i elektronicznym. Ze znalezieniem zatrudnienia nie powinny mieć także osoby wykonujące zawody inżynierskie. Standard życia w Finlandii jest bardzo wysoki, co wiąże się między innymi z atrakcyjnymi zarobkami. Do najczęściej poszukiwanych zawodów w Finlandii należą informatycy, lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki. Ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemu także robotnicy budowlani, personel sprzątający i opiekunki. Najłatwiej znaleźć pracę przez Internet korzystając z portali ogłoszeniowych.

Dokąd emigrować?

Głównymi ośrodkami finlandzkiej gospodarki są takie miasta, jak Helsinki, Tampere, Espoo, Kotka, Pori i Lahti.

emigracja_finlandiaHelsinki to ośrodek handlu i przemysłu oraz kultury i nauki. W mieście rozwija się głównie przemysł stoczniowy i maszynowy oraz chemiczny i elektrotechniczny. W Helsinkach znajdują się zakłady przemysłu drzewno – papierniczego, włókienniczego i spożywczego. W aglomeracji Helsinek mieści się Espoo.

Tampere jest miastem położonym w południowo – zachodniej części Finlandii. Obecnie rozwija się tam przemysł maszynowy, metalowy i chemiczny. W Tampere mieszczą się także zakłady przemysłu drzewnego i papierniczego oraz przemysłu włókienniczego, spożywczego i skórzanego.

Kotka jest miastem położonym w południowo – wschodniej części Finlandii. Pełni ono rolę ośrodka przemysłu drzewnego, spożywczego i chemicznego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu celulozowo – papierniczego oraz port morski.

Pori jest miastem położonym w południowo – zachodniej części Finlandii u ujścia Kokemaen do Zatoki Botnickiej. W ośrodku znajdują się zakłady przemysłu włókienniczego, drzewnego i celulozowo – papierniczego. Pori jest również ośrodkiem przemysłu metalurgicznego, spożywczego i stoczniowego.

Lahti znane z międzynarodowych zawodów narciarskich jest natomiast ośrodkiem przemysłu drzewnego, hutniczego i maszynowego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu włókienniczego i spożywczego.