Wyjazd, praca i życie w Hiszpanii. Emigracja do Hiszpanii.

Hiszpania jest państwem położonym w południowo – zachodniej części Europy. Terytorium Królestwa Hiszpańskiego obejmuje ponadto Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

Kraj ze stolicą w Madrycie jest podzielony na 52 prowincje i 17 autonomicznych wspólnot. Językiem urzędowym jest hiszpański, a walutą euro. Hiszpania nie jest jednolita pod względem etnicznym, co wynika z wyraźnie rysujących się odrębności dzielnicowych i dialektycznych, z którymi wiążą się tendencje separatystyczne.

Życie gospodarcze i kulturalne kraju skupia się nie tylko w Madrycie, ale również w takich miastach, jak Barcelona, Bilbao, Kordoba, Saragossa i Sewilla oraz Walencja.

Wyjazd do Hiszpanii

Polski obywatel wyjeżdżający do Hiszpanii powinien posiadać ważny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, czyli paszport bądź dowód osobisty. W Hiszpanii obowiązuje obowiązek meldunkowy, przy czym nie jest on ściśle przestrzegany. W przypadku dłuższego pobytu należy zarejestrować miejsce zamieszkania w lokalnym urzędzie.

Życie w Hiszpanii

Poziom przestępczości w Hiszpanii jest stosunkowo wysoki. Należy zachować czujność i ostrożność ze względu na częste kradzieże kieszonkowe. Dochodzi również do napadów rabunkowych. W Hiszpanii nie zanotowano żadnych zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych. Publiczna opieka zdrowotna jest w podstawowym zakresie bezpłatna. Osoby opłacające składki na NFZ i posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają dostęp do publicznej opieki zdrowotnej.

Rynek pracy w Hiszpanii

Od 2014 r. na rynku pracy w Hiszpanii obserwuje się dwie tendencje, w tym stopniowy spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia. Najwięcej miejsc pracy pojawiło się w sektorze rolnictwa. Na drugim miejscu jest przemysł i sektor budowlany. Zmniejszyło się natomiast zatrudnienie w sektorze usług. Wzrost zatrudnienia w sektorze budowlanym wiąże się głównie z ożywieniem branży. Możliwości uzyskania zatrudnienia są podobne jak w innych państwach europejskich, a zatem:
– zatrudnienie pracownicze
– samozatrudnienie
– założenie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Hiszpanii
– założenie spółki

Dokąd emigrować?

Największe ośrodki miejskie to oprócz Madrytu Barcelona, Sewilla, Saragossa, Bilbao, Walencja, Kordoba, Malaga i Las Palmas.

Madryt jest głównym ośrodkiem znaczącego okręgu przemysłowego. W mieście dobrze rozwija się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy i maszynowy. W Madrycie znajdują się również zakłady przemysłu materiałów budowlanych i środków transportu. Stolica Hiszpanii jest siedzibą wielu placówek naukowo – badawczych. Bardzo ważną gałąź produkcji obejmuje dobrze rozwinięty przemysł chemiczny.

Barcelona pełni rolę centrum gospodarczego. Tworzy ona wraz z sąsiednimi ośrodkami miejskimi największy okręg przemysłowy Hiszpanii. Poza tym, Barcelona jest centrum finansowym, naukowym i kulturalnym Katalonii. W mieście rozwija się przemysł włókienniczy, stoczniowy i samochodowy. W Barcelonie znajdują się zakłady przemysłu chemicznego, odzieżowego i papierniczego. Poza tym miasto jest jednym z największych portów morskich Hiszpanii. W Barcelonie mieszczą się siedziby międzynarodowych instytucji handlowych, banków i firm przemysłowych.

Sewilla jest miastem położonym w południowo – zachodniej części Hiszpanii. Stolica Andaluzji jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, lotniczego i samochodowego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu petrochemicznego i spożywczego. Sewilla jest też ważnym ośrodkiem turystycznym.

hiszpaniaSaragossa jest miastem położonym w północno – wschodniej Hiszpanii nad malownicza rzeką Ebro. Obecnie rozwija się tam przemysł maszynowy i samochodowy. W stolicy Aragonii mieszczą się zakłady przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Na wysokim poziomie stoi również przemysł włókienniczy, obuwniczy i skórzany.

Bilbao jest miastem położonym w północnej części Hiszpanii. Obecnie mieści się tam port morski oraz szereg zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. W centrum politycznym i kulturalnym Basków znajdują się zakłady przemysłu maszynowego, spożywczego i chemicznego.

Walencja jest ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. W mieście znajdują się zakłady przemysłu stoczniowego, metalowego i samochodowego. Walencja jest ośrodkiem przemysłu metalurgicznego, spożywczego, włókienniczego, szklarskiego i obuwniczego. Miasto pełni również rolę ośrodka turystycznego.

Kordoba jest ważnym ośrodkiem przemysłu i handlu w Andaluzji. W mieście rozwija się przemysł spożywczy i maszynowy. W Kordobie znajdują się także zakłady przemysłu chemicznego i skórzanego.

Malaga jest ośrodkiem rolniczego regionu, gdzie uprawia się oliwki, trzcinę cukrową, winorośl i cytrusy. W mieście rozwija się przemysł spożywczy, w tym produkcja win. W Maladze znajdują się także zakłady przemysłu włókienniczego i chemicznego. Las Palmas jest zaś znane z uprawy i eksportu bananów. Obecnie miasto pełni przede wszystkim rolę ośrodka turystycznego.