Wyjazd, praca i życie w Liechtensteinie. Emigracja do Liechtensteinu.

Liechtenstein jest niewielkim państwem leżącym w środkowej części Europy. Księstwo Liechtenstein znajduje się na obszarze Alp na wschodnim brzegu Renu.

Kraj ze stolicą w Vaduz należy do kręgu niemieckojęzycznych państw. Jednostką monetarną jest obecnie frank szwajcarski równy stu centymom. Księstwo Liechtensteinu jest zamieszkiwane głównie przez Liechtensteinczyków. Kraj zamieszkują także Szwajcarzy (ok. 15% społeczeństwa), Austriacy i Niemcy. Większość mieszkańców Księstwa Liechtensteinu wyznaje katolicyzm.

W północnej i zachodniej części kraju rozciąga się nizina Renu. Nizinne tereny zostały zagospodarowane głównie na potrzeby rolnictwa. We wschodniej i środkowej części kraju piętrzą się Alpy Retyckie. Jedynym dużym ośrodkiem miejskim oprócz stolicy jest miasto Shaan.

Wyjazd do Liechtensteinu

Ważny paszport lub dowód osobisty są dokumentami podróży uprawniającymi do wjazdu i pobytu na terytorium Księstwa Liechtensteinu do 90 dni. Nie istnieje formalny obowiązek posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu, niemniej należy pamiętać, że ceny towarów i usług są bardzo wysokie w porównaniu z innymi krajami UE. Liechtenstein limituje liczbę cudzoziemców, którym przyznaje się prawo pobytu przekraczającego 90 dni. Rynek pracy w tym kraju pozostaje zamknięty. Osoba chcąca uzyskać zatrudnienie w tym kraju musi uzyskać specjalne pozwolenia. Co roku rząd tego kraju wydaje 28 zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych bądź w celu zamieszkania przez 5 lat dla obywateli państw członkowskich UE. Następne 28 zezwoleń jest rozdzielanych przez Urząd ds. Cudzoziemców i Paszportów w ramach loterii. Loteria jest organizowana dwa razy w roku, tj. na wiosnę oraz jesienią.

Życie w Liechtensteinie

Liechtenstein jest bardzo bezpiecznym krajem, w którym nie występuje zagrożenie przestępczością. Nie występują też żadne ograniczenia w podróżowaniu. Obywatele opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce posiadają prawo do opieki medycznej w Liechtensteinie. Powinno się zabrać ze sobą dokument zwany Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych oraz pokrywa ona część poniesionych kosztów.

Jedyny szpital znajduje się w Vaduz. Leczenie szpitalne wymaga wcześniejszego uzyskania skierowania od lekarza. Jedynie w nagłych przypadkach pacjent może zgłosić się bezpośrednio do szpitala. Porada lekarska i leczenie ambulatoryjne są związane z opłatą ryczałtową. Osoby poniżej 20. roku życia są zwolnione z opłat. Z kolei emeryci mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 50%.

Rynek pracy w Liechtensteinie

Rynek pracy w Księstwie Liechtensteinu pozostaje zamknięty. W związku z tym osoby chcące znaleźć zatrudnienie w tym kraju powinny najpierw uzyskać pozwolenie na pobyt i podjęcie pracy. Najwięcej ofert pracy kierowanych do obcokrajowców dotyczy takich branż, jak:
– przemysł metalowy
– budownictwo
– gastronomia
– hotelarstwo
– usługi bankowe
Obywatele państw UE mogą ubiegać się o jedno z wymienionych niżej zezwoleń, aby móc podjąć pracę w Liechtensteinie. Zezwolenie na krótki pobyt umożliwia przebywanie w księstwie do 1 roku z możliwością przedłużenia pobytu o 6 miesięcy. Drugie zezwolenie umożliwia pobyt trwający do 5 lat. Z kolei zezwolenie na osiedlenie umożliwia pobyt w tym kraju przez okres do 10 lat.

Zezwolenia na krótki pobyt są wydawane przez Urząd ds. Cudzoziemców i Paszportów po zapoznaniu się z dokumentacją. Pozwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców dla obywateli państw spoza UE są również wydawane, ale w tym zakresie obowiązują większe restrykcje.

liechtenstein_emigracjaZezwolenie na pobyt i pracę do 5 lat są już rozdzielane wyłącznie w drodze Losowania. Dla obywateli UE przypada 28 pozwoleń. Losowanie odbywa się w kilku etapach i mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby spełniające wszystkie wymagane kryteria. Losowanie odbywa się dwa razy w ciągu roku.

Obywatel państwa UE może założyć jednoosobową firmę lub spółkę w Liechtensteinie na zasadach takich samych, jak obywatele tego kraju. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Spraw Gospodarczych. Wymaga ona także uzyskania licencji. Przedsiębiorca musi zarejestrować się w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Paszportów oraz musi uzyskać pozwolenie na pobyt, z czym może być problem biorąc pod uwagę losowanie.

Dokąd emigrować?

Vaduz jako stolica Księstwa Liechtensteinu jest głównym ośrodkiem handlu, przemysłu i turystyki. Swoją siedzibę ma tam wiele międzynarodowych koncernów przemysłowych i finansowych. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu spożywczego, przemysłu precyzyjnego i metalowego.