Wyjazd, praca i życie na Litwie. Emigracja na Litwę.

Litwa jest państwem położonym we wschodniej części Europy, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Kraj ze stolicą w Wilnie jest zamieszkiwany przez 3 596 tys. mieszkańców. Polacy obejmują około 7% społeczeństwa.

Do głównych ośrodków miejskich należą Kowno, Szawle, Kłajpeda i Poniewież. Po zdobyciu niepodległości na Litwie nastał czas trudności gospodarczych związany ze zmianą systemu zarządzania. Rolnictwo specjalizuje się głównie w produkcji mleka i mięsa, zaś na osuszonych bagnach są uprawiane warzywa i zboża. Lasy dostarczają surowca na potrzeby przemysłu papierniczego i drzewnego. Na Litwie rozwija się głównie przemysł elektryczny i elektrotechniczny.

Wyjazd na Litwę

Polscy obywatele korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób gwarantowanego w ramach Unii Europejskiej. Paszport lub dowód osobisty uprawnia do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Litwy na okres do 90 dni. Przed wyjazdem warto upewnić się, że dokument posiada wystarczająco dobry stan techniczny i można na jego podstawie stwierdzić tożsamość.

Życie na Litwie

Nie wymaga się obowiązkowych szczepień ochronnych. Polski obywatel ubezpieczony w NFZ ma prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą należy okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia administracji szpitala lub lekarzowi.

Na Litwie występuje zagrożenie przestępczością na poziomie zbliżonym do poziomu zagrożenia w Polsce. Warto wiedzieć, że po godzinie 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

Litewski rynek pracy

Obecna sytuacja na litewskim rynku pracy jest rezultatem transformacji, która dokonała się na początku lat 90. Stopa bezrobocia na Litwie jest znacząco zróżnicowana regionalnie (ok. 6 – 26% w 2002 r.). Litewski rynek pracy posiada dość dobrze wykształconą siłę roboczą. Przeciętny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Minimalny okres urlopu to 28 dni kalendarzowych plus dni wolne od pracy w związku ze świętami państwowymi. Emigranci zarobkowi mogą szukać zatrudnienia korzystając z portali internetowych lub zakładając własną działalność gospodarczą. Można założyć spółkę litewską bądź oddział polskiego przedsiębiorstwa.

Dokąd emigrować?

Życie gospodarczo – społeczne jest skoncentrowane w takich miastach, jak Poniewież, Kowno, Kłajpeda i Szawle.

Poniewież jest miastem położonym w środkowej części Litwy nad Niewiażą. Poniewież to ośrodek przemysłowo – handlowy. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego i włókienniczego. Poniewież jest ośrodkiem przemysłu odzieżowego, szklarskiego i spożywczego.

emigracja_litwaKowno jest miastem położonym w środkowej części Litwy. W ośrodku rozwija się przemysł włókienniczy i maszynowy. Ponadto, w mieście znajdują się zakłady przemysłu spożywczego. W Kownie znajduje się port lotniczy i rzeczny.

Kłajpeda jest ośrodkiem przemysłu stoczniowego i drzewnego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu włókienniczego. Kłajpeda jest głównym portem handlowym i rybackim Litwy.

Szawle jest natomiast miastem położonym w północnej części Litwy. W ośrodku rozwija się przemysł maszynowy i elektroniczny. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu spożywczego i produkcji środków transportu.