Wyjazd, praca i życie na Łotwie. Emigracja na Łotwę.

Łotwa jest krajem położonym w Europie Wschodniej. Państwo ze stolicą w Rydze jest zamieszkiwane przez 2,3 mln mieszkańców.

Głównymi ośrodkami miejskimi na Łotwie są Jelgawa, Lipawa i Dyneburg. Na wybrzeżu morskim występują wydmy i piaszczyste plaże. Większość kraju obejmują nizinne tereny z polodowcową rzeźbą terenu. Łotwa należy do grona krajów przemysłowo – rolniczych.

Wyjazd na Łotwę

Polski obywatel może wyjechać na Łotwę na okres do 90 dni pod warunkiem, że posiada ważny paszport lub dowód osobisty pozwalające na stwierdzenie tożsamości. Warto upewnić się, że dokumenty są w dobrym stanie technicznym. W świetle prawa wystarczy mieć jeden z tych dokumentów, ale w praktyce lepiej zabrać ze sobą oba dokumenty.

Życie na Łotwie

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia przestępczością. Zaleca się jedynie zachowanie podstawowych środków ostrożności w skupiskach ludzi. Polscy obywatele opłacający składki na NFZ powinni zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniającą do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Należy okazać dokument bezpośrednio w placówce lekarzowi bądź pracownikowi administracji.

Na Łotwie nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne, więc nie trzeba poddawać się żadnym obowiązkowym szczepieniom. Sezonowo notuje się wzrost zagrożenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych. Zachorowania na błonice i gruźlicę również są notowane. Chcąc uzyskać dostęp do placówek publicznej służby zdrowia wystarczy mieć kartę EKUZ. Żeby skorzystać z porady specjalisty trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.

Między Polską a Łotwą występuje jednogodzinna różnica czasu. Urzędy są czynne w godzinach 9.00 – 17.00, przy czym w przededniu świąt zamyka się je godzinę wcześniej. Nie ma problemu z korzystaniem z kart kredytowych i bankomatowych. Pewne trudności mogą natomiast pojawić się w przypadku wymiany walut, bo sieć punktów wymiany walut poza dużymi miastami jest słabo rozbudowana.

Łotewski rynek pracy

Łotewski rynek pracy potrzebuje pracowników posiadających bardzo wysokie kwalifikacje w branży IT oraz usług finansowych. Problemów ze znalezieniem pracy nie powinny mieć także osoby wykonujące zawody związane z budownictwem i przemysłem, w tym także przemysłem leśnym. Obywatel polski chcący pracować na Łotwie nie musi posiadać specjalnego pozwolenia.

Dokąd emigrować?

emigracja_lotwaŻycie społeczne i gospodarcze koncentruje się w takich miastach, jak:
– Ryga
– Dyneburg
– Windawa
– Lipawa
Ryga pełni rolę głównego ośrodka gospodarczo – przemysłowego i komunikacyjnego. Dyneburg jest drugim co do wielkości miastem Łotwy oraz ważnym ośrodkiem przemysłowym. Większość mieszkańców to Polacy, Rosjanie i Białorusini. Windawa jest miastem położonym u ujścia rzeki o takiej samej nazwie. Pełni on rolę portu przeładunkowego i pasażerskiego. Lipawa jest miastem portowym, gdzie przeładowuje się głównie drewno, ładunki metalowe i drobnicę.