Wyjazd, praca i życie w Luksemburgu. Emigracja do Luksemburga.

Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw europejskich. Wraz z Belgią i Holandią tworzy on grono państw Beneluksu.

Wielkie Księstwo Luksemburga posiada terytorium o powierzchni równej 2 585 km kwadratowych. W państwie wprowadzono trzy języki urzędowe, w tym język luksemburski, język niemiecki i francuski. Luksemburg należy do strefy euro. Kraj jest zamieszkiwany głównie przez Luksemburczyków wyznających katolicyzm. Znaczące mniejszości narodowe to Portugalczycy, Włosi, Francuzi, Belgowie oraz Niemcy. Wielkie Księstwo Luksemburga leży wśród malowniczych dorzeczy rzek Sure i Alzette. Północna część państwa nosi nazwę Osling. Są to równinne tereny poprzecinane wstęgami rzek. Gutland jest pagórkowatą wyżyną z żyznymi glebami. Obejmuje ona pozostałą część państwa.

Wyjazd do Luksemburga

Polscy obywatele mogą skorzystać z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE/EOG. Jedynym wymogiem formalnym, którzy trzeba spełnić jest posiadanie przy sobie ważnego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. Jeżeli dokument jest ważny, ale zamieszczone na nim dane są nieczytelne, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Paszport bądź dowód osobisty muszą być w dobrym stanie technicznym. W przeciwnym razie stwierdzenie tożsamości nie będzie możliwe. Osoby wyjeżdżające do Luksemburga w celach zarobkowych mają obowiązek zameldowania się.

Życie w Luksemburgu

W Luksemburgu nie występują żadne poważne zagrożenia przestępczością. Powinno się natomiast zachować ostrożność ze względu na możliwość występowania tzw. kradzieży kieszonkowych. Prawo w Luksemburgu jest bardzo surowe. Nieprawidłowe zaparkowanie samochodu oraz nieuiszczenie opłaty za parkowanie grozi otrzymaniem mandatu w wysokości 24 – 49 euro.

W Luksemburgu uznaje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Kierowcy nie muszą posiadać zielonej karty, ale jest to wskazane, ponieważ może pełnić ona rolę międzynarodowego dowodu ubezpieczenia. W razie wypadku uzyskanie odszkodowania nie będzie zatem problemem. W Księstwie Luksemburgu nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie są też wymagane żadne szczepienia. Opieka medyczna jest dobrze dostępna, ale trzeba przygotować się na kolejki pacjentów oczekujących na wizytę u specjalistów. Problem nie jest powszechny i dotyczy tylko niektórych specjalizacji. Koszty usług medycznych świadczonych przez prywatne placówki są bardzo wysokie. Dlatego też poleca się wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Rynek pracy w Luksembugu

Dostęp do rynku pracy w Luksemburgu jest od 1 listopada 2007 r. nieograniczony dla pracowników z Polski. Od połowy 2008 roku można zaobserwować tendencję do zmniejszenia wzrostu zatrudnienia. Największe zapotrzebowanie na luksemburgpracowników dotyczy takich branż, jak:
– usługi biznesowe
– usługi finansowe
– usługi socjalne i zdrowotne
– budownictwo
– transport i łączność
Umowy o pracę są z reguły zawierane na czas nieokreślony i na piśmie. Ustawowy czas pracy wynosi do 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę. Dzień pracy może wynosić maksymalnie 10 godzin. Płaca minimalna jest zagwarantowana dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie jest uzależnione głównie od kwalifikacji i wieku pracownika.

Dokąd emigrować?

Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym kraju jest stolica, czyli Luksemburg. W mieście bardzo dobrze rozwija się przemysł hutniczy, przemysł metalowy i przemysł materiałów budowlanych. Poza tym, w Luksemburgu rozwija się także przemysł spożywczy.