Wyjazd, praca i życie w Panamie. Emigracja do Panamy.

Panama jest państwem leżącym środkowej części Ameryk oddzielającym Pacyfik od Morza Karaibskiego.

Kraj ze stolicą w Panamie graniczy z Kolumbią i Kostaryką. W kraju wprowadzono język hiszpański jako urzędowy. Niemniej w użyciu jest również język angielski. Jednostką monetarną w Panamie jest 1 balboa równy 100 centesimos.

Na wybrzeżach Panamy rozciągają się wilgotne niziny. Linia wybrzeża jest bardzo urozmaicona zatokami. U wybrzeży kraju leży około 700 niewielkich wysp. W kraju panuje równikowy, wilgotny klimat. Wahania temperatury są bardzo niewielkie.

Panama jest wielopartyjną republiką, w której władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament. Zgromadzenie Narodowe składa się z 72 deputowanych. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent, który jest zarazem szefem rządu. Panama należy do grona słabo rozwiniętych państw rolniczych. Gospodarka kręci się wokół obsługi Kanału Panamskiego oraz usługach bankowych i turystycznych. Rolnictwo opiera się na uprawie bananów, kawy, kakao i trzciny cukrowej. W Panamie dobrze rozwija się rybołówstwo (m.in. połowy krewetek). Kraj jest bogaty w złoża rud miedzi i węgla kamiennego, ale są one słabo eksploatowane. Panamski przemysł jest dość słabo rozwinięty. Rozwija się głównie przetwórstwo rolno – spożywcze (m.in. zakłady tytoniowe, cukrownie).

Wyjazd do Panamy

Między Polską a Panamą obowiązuje obecnie umowa międzynarodowa o ruchu bezwizowym. Osoby posiadające ważny polski paszport mogą wjeżdżać do Panamy i przebywać w tym kraju od 180 dni bez konieczności posiadania wizy. Niemniej należy pamiętać o posiadaniu biletu powrotnego i co najmniej 500$ na pokrycie kosztów pobytu. Nie trzeba posiadać przy sobie gotówki. Można okazać dokument potwierdzający stan konta bankowego i kartę kredytową. Turysta ma całkowity zakaz podejmowania pracy zarobkowej.

Życie w Panamie

Zagrożenie przestępczością występuje głównie w stolicy kraju. Należy unikać nocnych wędrówek w dzielnicy Casco Biejo, Avenida Central, Chorillo, Curundu i San Miguelito. Wysoki poziom przestępczości występuje też w mieście Colon. Pas graniczący z Kolumbią również jest bardzo niebezpiecznym miejscem ze względu na działania zorganizowanych grup zbrojnych i przemytników.

W Panamie nie są uznawane polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Polski obywatel nie musi wykupywać ubezpieczenia osobowego. Jedynie przy wjeździe samochodem cudzoziemiec ma obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego. W Panamie nie występuje obowiązek szczepień, ale zdarzają się przypadki malarii i dengi w pasie przygranicznym z Kolumbią oraz w prowincjach położonych w północno – zachodniej części kraju. Prywatna opieka medyczna reprezentuje wysoki poziom, ale wyłącznie w stolicy państwa. W innych miastach poziom opieki medycznej jest nieco niższy niż w krajach europejskich. Wizyta u lekarza jest kosztem rzędu 30 – 100 $. Za pobyt w szpitalu należy natomiast zapłacić około 100 – 300$.

W Panamie nie występuje obowiązek meldunkowy. Zwyczaje wśród panamskiego społeczeństwa nie różnią się zbytnio od zwyczajów amerykańskich i europejskich. Nie warto korzystać z komunikacji miejskiej. Taksówkarze nie korzystają z liczników, więc cenę za każdy przejazd trzeba negocjować.

Infrastruktura bankowa w Panamie jest dobrze rozbudowana. Można bez problemu posługiwać się kartami kredytowymi renomowanych banków. Formalności w urzędach, bankach i innych instytucjach można załatwić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Sklepy są czynne również w sobotę, a większe centra handlowe w niedziele, z wyłączeniem niektórych świąt.

Rynek pracy w Panamie

Cudzoziemiec, który chce uzyskać zatrudnienie w Panamie musi najpierw uzyskać zezwolenie na pracę, które jest wydawane przez Ministerstwo Pracy i Rozwoju Pracowników. W Panamie obowiązuje pewien limit ustalony na poziomie 10%. Jest to dopuszczalna granica liczby stanowisk pracy przeznaczonych w zakładzie pracy dla obcokrajowców. Oznacza to zatem w praktyce, że 10 na 100 stanowisk może być przeznaczonych dla cudzoziemców. Taki sam limit wprowadzono odnośnie do funduszu płac.

panama_emigracjaW bardziej korzystnej sytuacji są cudzoziemcy przebywający legalnie w Panamie przez 10 lat oraz obcokrajowcy, którzy zawarli związek małżeński z obywatelem lub obywatelką Panamy. Są oni traktowani na równi z obywatelami Panamy.

Dokąd emigrować?

Stolica Panamy jest głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym kraju. W Panamie mieszczą się zakłady przemysłu chemicznego, włókienniczego i skórzanego. W mieście rozwija się też przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy i drzewny oraz przemysł obuwniczy.