Wyjazd, praca i życie w Peru. Emigracja do Peru.

Peru jest republiką położoną w północno – zachodniej części Ameryki Południowej. Kraj sąsiaduje z Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią i Boliwią oraz z Chile.

Głównym ośrodkiem gospodarki, nauki i kultury jest Lima. Inne znaczące miasta peruwiańskie to Callao, Piura, Arequipa, Chiclayo i Trujillo. Rolę języka urzędowego pełni język hiszpański i język keczua, niemniej w użyciu pozostaje także język ajmara. Walutą narodową jest natomiast nuevo sol. Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym. Tworzą je Indianie Keczua i Ajmara, Metysi i ludność biała. Katolicyzm jest dominującą religią.

Kraj jest podzielony na trzy strefy fizyczno – geograficzne, w tym Costa (pas nadbrzeżny), Sierra (obszary górskie Andów) i Montana (obszar przedgórza i równin).

Wyjazd do Peru

Polski obywatel wyjeżdżający do Peru w celu podjęcia pracy musi posiadać odpowiednią wizę. Opłata lotniskowa jest wliczona w cenę biletu przy wylotach z Peru. Przy przelotach liniami wewnętrznymi na niektórych lotniskach pobiera się ją osobno. Opłata wynosi około 6$. Nie ma określonego wymogu okresu ważności paszportu przy wjeździe. Zarówno dowód tożsamości jak i paszport powinny być ważne i w dobrym stanie technicznym.

Życie w Peru

Zagrożenie przestępczością pospolitą w Peru jest stosunkowo wysokie. Trzeba mieć się na baczności na dworcach kolejowych, w środkach komunikacji miejskiej i na lotniskach, ponieważ w wymienionych miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży i napadów. Poważnym problemem w Peru jest łamanie przepisów drogowych przez kierowców związane z nawykiem agresywnego sposobu jazdy. Nie ma zwyczaju ustępowania pierwszeństwa pieszym nawet na przejściach dla pieszych. Nie zaleca się noszenia przy sobie dużej ilości gotówki. Zarówno środki pieniężne, jak i oryginały dokumentów należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (np. w sejfie). Przy sobie można nosić fotokopię paszportu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Ambasadę RP w Limie.

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, lecz warto wykupić polisę ze względu na ewentualne koszty leczenia. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych uznawane międzynarodowo są uznawane także w Peru. Inne polisy nie są honorowane.

Dużym zagrożeniem w Peru jest żółtaczka typu A, natomiast zagrożenie chorobami tropikalnymi jest zróżnicowane w zależności od regionu. We wschodniej i północnej części państwa występuje umiarkowane zagrożenie zachorowaniem na malarię i denga. Nie wymaga się żadnych szczepień ochronnych. W Peru z opłatą około 15$ można zaszczepić się przeciw żółtej febrze. Osoby wybierające się do wyżej położonych regionów Peru mogą odczuwać początkowo objawy choroby wysokościowej, takie jak bóle brzucha i głowy oraz wymioty. Po upływie jednej dobry symptomy ustępują. W dużych miastach występuje ogólny dostęp do opieki medycznej. Koszt wizyty lekarskiej w klinikach prywatnych świadczących usługi na poziomie europejskim wynosi około 50 – 100$.

Dniami wolnymi od pracy są głównie święta religijne. Peruwiańczycy nie pracują w takie dni, jak:
– Nowy Rok
– Wielki Czwartek i Wielki Piątek
– 29 czerwca – święto św. Piotra i Pawła
– 28 – 29 lipca – Święto Narodowe Peru
– 30 sierpnia – Dzień św. Róży z Limy
– 8 października – Rocznica bitwy pod Angamos
– 8 grudnia – Dzień Matki Boskiej Niepokalanej
– Boże Narodzenie
W Peru działają sklepy całodobowe, ale większość punktów handlowych jest czynnych od 9.00 do 21.99. Urzędy są czynne od 9.00 do 17.00 z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00. Akceptuje się karty kredytowe, a w większych sklepach i w restauracjach są przyjmowane dolary amerykańskie. Walutę można też wymienić w banku lub kantorze.

Rynek pracy w Peru

peru_emigracjaPeru jest słabo rozwiniętym krajem, którego gospodarka opiera się na rolnictwie i przemyśle. Na terytorium państwa znajdują się bogate złoża mineralne (m.in. złoża srebra, rudy miedzi, rudy żelaza, ropy naftowej, wanadu, bizmutu, cynku, węgla kamiennego). Głównymi ośrodkami przemysłu przetwórczego są Lima i Callao. Stopa bezrobocia wynosi około 6,8%. Można podjąć pracę w Peru po uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy. Można także rozpocząć działalność gospodarczą po spełnieniu przewidzianych prawem warunków. Wiza turystyczna nie uprawnia ani do samozatrudnienia, ani do podjęcia pracy w zakładzie pracy znajdującym się w Peru.

Dokąd emigrować?

Lima jest głównym ośrodkiem gospodarki, nauki i kultury Peru. W mieście prężnie rozwija się przemysł włókienniczy, skórzany i spożywczy. Ponadto, w Limie znajdują się zakłady przemysłu samochodowego i rafineria ropy naftowej. Do grona dużych ośrodków gospodarczych pretendują także Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo i Piura. Arequipa jest miastem położonym w górach Cordiliera Volcanica. Pełni ono rolę stolicy regionu. W mieście znajdują się dwa uniwersytety. Callao leży niedaleko Limy, a Trujillo jest miastem położonym w północno – zachodniej części Peru. Chiclayo jest miastem położonym w północno – zachodniej części Peru. Pełni ono rolę stolicy regionu Lambayeque. Piura leży przy Drodze Panamerykańskiej i pełni funkcję centrum ośrodka administracyjnego regionu o takiej samej nazwie.