Wyjazd, praca i życie w Portugalii. Emigracja do Portugalii.

Portugalia jest republiką położoną w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Terytorium kraju obejmuje również Azory i Maderę.

Kraj ze stolicą w Lizbonie jest zamieszkiwany głównie przez Portugalczyków wyznających katolicyzm. Portugalia należy do strefy euro, a językiem urzędowym jest portugalski. Życie gospodarcze i kulturowe kraju skupia się w takich miastach, jak Porto, Amadora, Funchal, Braga i Setubal.

Wyjazd do Portugalii

Polski obywatel korzysta prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE i EOG. Wjazd i pobyt na terytorium Portugalii nie wymagają zatem posiadania wizy, a jedynie paszportu lub dowodu osobistego. Jeżeli planowany pobyt jest dłuższy niż 90 dni należy zgłosić się do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Zaświadczenie jest wydawane po przedłożeniu dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania. Należy też przedstawić inne dokumenty potwierdzające cel pobytu. W przypadku pobytu w celach zarobkowych powinno się przedłożyć umowę o pracę, a w przypadku samozatrudnienia – dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Życie w Portugalii

Poziom przestępczości w Portugalii nie odbiega od europejskiej średniej. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko wystąpienia kradzieży kieszonkowej. Może też dojść do włamań do samochodów parkowanych w miejscach publicznych. Nie należy pozostawiać dokumentów, pieniędzy i innych kosztowności w pojeździe.

W Portugalii nie występują żadne zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie są też wymagane specjalne szczepienia. Doraźna pomoc medyczna jest udzielana w izbach przyjęć działających przy każdym szpitalu oraz w przychodniach. Pacjent posiadający ubezpieczenie wnosi opłatę administracyjną, która wynosi 5 euro w przychodni i 20 euro w przyszpitalnej izbie przyjęć. Warto posiadać kartę EKUZ i dodatkowo wykupić ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje ewentualne koszty leczenia.

Banki i kantory są zlokalizowane głównie w centrach dużych miast oraz na lotniskach. W tego typu miejscach można legalnie i za niewielką prowizją wymienić walutę. Karty płatnicze i kredytowe są w powszechnym użyciu.

W Portugalii nie obowiązują wyjątkowe obyczaje, których zignorowanie mogłoby wywołać konflikt. Większość mieszkańców to katolicy.

Rynek pracy w Portugalii

Portugalski rynek pracy jest otwarty dla polskich obywateli. Nie potrzebują oni zezwolenia na pracę i mogą podjąć legalne zatrudnienie w Portugalii zgodnie z zasadą swobody przepływu pracowników i usług. Obywatelom polskim przysługują te same przywileje, co obywatelom Portugalii.

Obywatel polski może przebywać na terytorium Portugalii przez okres do 3 miesięcy. Musi jedynie posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. W przypadku przebywania w tym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące trzeba natomiast zgłosić się do oddziału Urzędu ds Cudzoziemców i Granic bądź do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie Karty Pobytu obywatela UE. Karta jest wydawana na okres 5 lat bądź na okres planowanego pobytu. W urzędzie należy przedłożyć takie dokumenty, jak:
– ważny dokument potwierdzający tożsamość
– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
– dokument potwierdzający posiadanie środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania
– dokumenty uzasadniające cel pobytu (np. umowa o pracę, dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej)
emigracja_portugaliaOprócz zatrudnienia pracowniczego, czyli na podstawie umowy o pracę polski obywatel może zapewnić sobie dochód poprzez założenie własnej działalności. W Portugalii można wyróżnić dwa rodzaje przedsiębiorców – osoby indywidualne i zbiorowe. Osoby indywidualne to przedsiębiorca indywidualny, jednoosobowa spółka z o.o., jednoosobowe przedsiębiorstwo z o.o. Osoby zbiorowe to natomiast spółka z o.o., spółka jawna, spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółdzielnia.

Dokąd emigrować?

Lizbona leży na prawym brzegu ujściowego odcinka Tagu. Lizbona jest największym miastem Portugalii, a zarazem głównym ośrodkiem przemysłu, handlu, turystyki i nauki. W mieście dobrze rozwija się przemysł odzieżowy i włókienniczy. W Lizbonie znajdują się też zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego i stoczniowego. Lizbona jest największym portem morskim w Portugalii.

Porto jest miastem położonym w zachodniej części Portugalii, tuż przy ujściu rzeki Douro do Atlantyku. Porto jest drugim co do wielkości miastem kraju. Pełni ono rolę ważnego ośrodka przemysłowego. W mieście rozwija się przemysł włókienniczy, chemiczny i spożywczy. W Porto znajdują się zakłady przemysłu metalurgicznego i maszynowego.