Wyjazd, praca i życie w Słowacji. Emigracja do Słowacji.

Słowacja jest krajem położonym w środkowej części Europy. Kraj ze stolicą w Bratysławie graniczy z Polską, Ukrainą, Węgrami, Czechami i Austrią.

Życie gospodarcze, kulturalne i naukowe rozwija się głównie w Bratysławie. Inne ważne ośrodki miejskie to Koszyce, Nitra, Preszów i Żylina. Językiem urzędowym jest słowacki, niemniej w użyciu pozostają także język węgierski i czeski. Slowacja jest zamieszkiwana głównie przez Słowaków. Znaczące mniejszości narodowe to Węgrzy i Czesi. Kraj zamieszkują głównie katolicy. Protestantyzm dotyczy 8%. Około 10% mieszkańców Słowacji deklaruje bezwyznaniowość. Słowacja należy do strefy euro od 1 stycznia 2009 r.

Wyjazd do Słowacji

Polscy obywatele mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE. Należy zatem posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Może być to paszport lub dowód osobisty.

Życie na Słowacji

W Słowacji nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością. Nie występują też zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne, więc nie wymaga się dodatkowych szczepień. Polscy obywatele powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), chyba że nie opłacają składek na NFZ. Warto wykupić polisę ubezpieczenia zdrowotnego, która pokryje ewentualne koszty leczenia.

Warto wiedzieć, że w Słowacji wprowadzono powszechny zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz dotyczy miejsc publicznych, a jego złamanie jest zagrożone mandatem. Należy zawsze nosić przy sobie dowód osobisty bądź paszport. Policjant może w każdej sytuacji zażądać okazania dowodu tożsamości. Cudzoziemiec nieposiadający przy sobie dokumentu tożsamości może ponieść karę pieniężną w wysokości 1659 euro. W Słowacji nie występują szczególne normy zwyczajowe i prawne, których zlekceważenie mogłoby doprowadzić do konfliktu.

Rynek pracy na Słowacji

Słowacki rynek pracy jest otwarty dla polskich pracowników. Obecnie sytuacja na słowackim rynku pracy nie jest dobra, co wynika z recesji gospodarczej. Brakuje pracowników w sektorze oświaty, produkcji oraz informatyki i komunikacji. Brakuje również wykwalifikowanych pracowników w sektorze ochrony zdrowia i opieki socjalnej.

Maksymalny czas pracy został ustalony na 40 godzin tygodniowo. W dwuzmianowym systemie pracy wprowadzono limit 38 godzin i 45 minut, natomiast w trzyzmianowym systemie pracy obowiązuje limit 37,5 godzin. Minimalne wynagrodzenie jest określane co roku w rozporządzeniu wydawanym 1 października.

Dokąd emigrować?

Bratysława jest miastem położonym nad Dunajem. Rozwija się tam przemysł chemiczny oraz produkcja włókien syntetycznychi tworzyw sztucznych. W mieście działa wiele zakładów z różnych branż (m.in. produkcja materiałów budowlanych, przetwórstwo spożywcze).

slowacja_emigracjaKoszyce są położone we wschodniej części kraju. Miasto nad rzeką Hornad jest dużym ośrodkiem przemysłowym, w którym rozwija się hutnictwo żelaza, przemysł maszynowy, spożywczy i włókienniczy. Koszyce pełnią również rolę ważnego ośrodka naukowego i kulturalnego.

Nitra jest miastem leżącym w zachodniej części kraju. Obecnie pełni ono rolę ośrodka przemysłu ceramicznego i odzieżowego oraz przemysłu materiałów budowlanych. W Żylinie rozwija się natomiast przemysł drzewny, chemiczny, papierniczy i włókienniczy. W mieście nad rzeką Wag znajdują się także zakłady przemysłu spożywczego i odzieżowego. Preszów jest natomiast ośrodkiem przemysłu maszynowego, skórzanego i elektrotechnicznego. W mieście rozwija się również przemysł spożywczy, drzewny i odzieżowy.