Wyjazd, praca i życie w Słowenii. Emigracja do Słowenii.

Słowenia jest państwem położonym w południowej części Europy. Republika sąsiaduje z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją.

Kraj ze stolicą w Lublanie nie należy do strefy euro. Rolę jednostki monetarnej pełni euro. Kraj jest zamieszkiwany głównie przez Słoweńców wyznających katolicyzm. Znaczną część powierzchni kraju obejmują góry. Wzdłuż granicy z Austrią i Włochami rozciąga się pasmo Alp Julijskich. Główne ośrodki miejskie poza Lublaną to Maribor, Ptuj, Kranj i Celje.

Wyjazd do Słowenii

Polski obywatel podróżujący do Słowenii powinien posiadać jedynie ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem warto upewnić się, że dane zamieszczone na dokumencie są czytelne.

Życie w Słowenii

W Słowenii nie występuje znaczne zagrożenie przestępczością. W wypoczynkowych miejscowościach oraz tłocznych miejscach należy zachować ostrożność ze względu na kradzieże kieszonkowe.

Warto wykupić polisę ubezpieczeniową, choć nie jest to obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne pokryje ewentualne koszty leczenia w Słowenii. Posiadanie karty EKUZ nie zapewnia możliwości zwrotu kosztów leczenia w każdym przypadku. Poza tym, skorzystanie z karty EKUZ jest możliwe tylko w nagłych przypadkach. Osoba nieposiadająca karty EKUZ ma obowiązek uiszczenia pełnych kosztów pomocy medycznej. Koszty leczenia są wysokie. Za wizytę u lekarza trzeba zapłacić 60 euro.

Obowiązek meldunkowy występuje w przypadku pobytu w Słowenii przez czas dłuższy niż 90 dni bez względu na cel przyjazdu. Dni ustawowo wolne od pracy to nie tylko katolickie święta, ale również święta narodowe, w tym:
– Słoweński Dzień Kultury – 8 lutego
– Dzień Walki z Okupantem – 27 kwietnia
– Święto Narodowe – 25 czerwca
Dzień Reformacji – 31 października
Zakupy można zrobić w godzinach 8.00 – 19.00, a w soboty od 8.00 do 15.00. Jedynie duże sklepy są czynne do 21.00. Większość sklepów jest nieczynnych w niedziele. Formalności w urzędzie, banku lub w innej instytucji można załatwić w godzinach 8.00 – 15.00. Większość banków jest czynnych do 17.00 od poniedziałku do piątku. Sieć bankomatów w Słowenii jest dość dobrze rozwinięta, a w większości punktów handlowo – usługowych można płacić kartą bankową lub płatniczą.

Rynek pracy w Słowenii

Słoweński rynek pracy jest otwarty dla polskich obywateli od 1 maja 2004 r. Przez pierwsze 3 miesiące pobytu można podjąć pracę bez dodatkowych formalności. Po upływie tego terminu można przebywać i pracować w Słowenii wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Pozwolenie na pobyt jest udzielane na wniosek, który trzeba złożyć w Urzędzie Gminy wraz z egzemplarzem umowy najmu oraz umowy o pracę. Należy też okazać dowód osobisty.

W Słowenii zatrudnia się cudzoziemców w takich sektorach, jak:
– budownictwo
– turystyka
– prace sezonowe w rolnictwie
t- ransport
Brakuje wykwalifikowanych pracowników, takich jak lekarze stomatolodzy, fizykoterapeuci i lekarze oraz inżynierowie budownictwa. Wśród deficytowych zawodów wymienia się także stolarzy, kelnerów, malarzy i położne.

slowenia_emigracjaDokąd emigrować?

Lublana jest głównym ośrodkiem gospodarki, kultury i nauki. W mieście rozwija się przemysł maszynowy i elektrotechniczny. W Lublanie znajdują się zakłady przemysłu włókienniczego, skórzanego i chemicznego. Prężnie rozwija się także przemysł papierniczy. Lublana należy do głównych ośrodków turystyki Słowenii.

Maribor jest miastem położonym w północno – wschodniej części Słowenii. Należy on do grona najważniejszych ośrodków przemysłowych kraju. W mieście rozwija się hutnictwo żelaza i stali oraz przemysł maszynowy i włókienniczy. W Maribor znajdują się również zakłady przemysłu spożywczego i środków transportu. Miasto położone nad Drawą jest ośrodkiem przemysłu chemicznego, drzewno – papierniczego i elektrotechnicznego.

Ptuj jest znane jako najstarsze miasto Słowenii. Obecnie pełni ono rolę ważnego ośrodka ekonomicznego w regionie Podravje.